Nasjonale digitaliseringstiltak

Porteføljen består av ulike tiltak som skal bidra til å realisere strategier og handlingsplaner for kunnskapssektoren.

Porteføljen består av tiltak i regi av Sikt, HK-dir og andre aktører, og retter seg både mot videreutvikling av eksisterende produkter og tjenester, og utvikling og etablering av nye. Porteføljen besluttes og forvaltes i henhold til Samstyringsmodellen.