Sikt for fagskoler

Hvordan skal din fagskole sikre at nye talenter får en god digital skolehverdag? Vi har de tekniske løsningene som støtter din fagskole i alt fra opptak av studenter til gjennomføring av utdanningene.

Vernehjelm og aliminiumsrør.

Tjenester til fagskoler

Opptaksløsninger for fagskoler

Sikt (tidligere Unit, Uninett og NSD) har utviklet IT-løsningene i Samordna opptak for fagskoler, noe som har gjort det enklere for studenter å søke på fagskole, og gjort fagskolene mer synlige og tilgjengelige på nett. Vi støtter dermed stortingsmeldingen “Fagfolk for fremtiden” direkte, og oppfyller flere av tiltakene foreslått i meldingen.

Vil tilby mer til fagskoler fremover

Vi er imidlertid ikke fornøyde med det, og har flere spennende planer på plass for å bidra til fagskolers vekst i Norge. Vi trenger adskillig flere fagutdannede mennesker i fremtiden enn det som utdannes i dag, et behov som fagskolene landet rundt skal bidra til å dekke.

Verktøyene du trenger

For å være klar til den forventede økningen i antall studenter ved fagskolene bør du ha de understøttende tekniske løsningene på plass. Vi hjelper deg til å finne teknologien akkurat din skole trenger for å gi studentene en skolehverdag med god digital støtte.

Vi har samarbeidet med fagskoler i lang tid, og vårt mandat er å gi skolene akkurat de verktøyene de trenger, verken flere eller færre. Ta kontakt med oss for en samtale om hvordan vi kan bidra til å forenkle hverdagen til akkurat ditt lærested.

Av fagskoler registrert hos DBH tilbyr en stor andel av disse studieplasser via Samordna opptak hvert år. Nedenfor ser du også hvilke andre tjenester vi anbefaler fagskoler å ta i bruk. Våre tjenester underbygger og støtter hverandre, slik at du skal kunne ta i bruk helhetlige og godt integrerte systemer uten å tenke på å utvikle komplekse tredjepartsintegrasjoner for å få ting til å fungere optimalt.