Generations and Gender Programme Norway

Målet med tiltaket er å etablere Norge som en stabil partner og aktiv bidragsyter til den eksisterende internasjonale forskningsinfrastrukturen «Generations and Gender Programme» (GGP).

Periode:

2024–2028

Status:

Pågående

Ansvarlig:

SSB

GGP er en tverrfaglig forsknings- og datainfrastruktur om befolknings- og familiedynamikk, prosessering og formidler tverrnasjonalt sammenlignbare longitudinelle data om livsløpene til kvinner og menn. Forskningsavdelingen i SSB har vært partner i GGP (og dets forløper, Familie- og fertilitetsundersøkelsen) siden starten av programmet, og for tiden er SSB en aktiv partner og konsortiemedlem i GGP.

Målsetningen med søknaden er å etablere Sikt som dataarkiv og infrastruktur for GGP for å øke bruken av dataene i tråd med FAIRs veiledende prinsipper for vitenskapelig datahåndtering og forvaltning. Våren 2023 konkluderte GGP Consortium Board med at Sikt vil være den foretrukne løsningen for å oppnå dette målet. Beslutningen bygger i stor grad på det arbeidet Sikt utfører for ESS.

Tiltaket er kostnadsberegnet til € 10 450 for en minimumsløsning og € 27 450 for “Gold Solution”.  Minimumsløsningen innebærer inkludering av data og metadata i Sikts Surveybank, inkludert migrering, kurering og formidling. "Gold Solution” inkluderer etablering av egen dataportal for GGP-dataene hos Sikt, tilsvarende som for ESS. En egen dataportal hos Sikt er den mest brukervennlige løsningen, og vil øke den vitenskapelige bruken av GGP-dataene. I tillegg vil en egen dataportal tilrettelegge for spesifikke krav relatert til arten av longitudinelle og komparative GGP-data.