Media og presse

Vi snakkar gjerne med media om våre produkt og tenester og hjelper gjerne til med fagkunnskap, talmateriale og aktuelle intervjuobjekt innanfor fagfelta våre.

Sikt ønsker eit godt forhold til pressa, og vi strekker oss langt for å svare på spørsmål.

Pressebilete