Forskningsdata

Sikt formidler tilgang til data fra flere store datasamlinger, primært for bruk i forskning og undervisning. Vi tar også imot data for arkivering og gjenbruk, og vi tilbyr tjenester for god håndtering av data underveis i student- og forskningsprosjekter.

Illustrasjon: bilde av hjerne

En viktig del av Sikts samfunnsoppdrag er å arkivere, tilrettelegge og formidle data til forskning og analyse. Sikt bidrar til at data holdes levende og kan brukes av forskere innen alle fagfelt. 

Målet er å levere rike dataressurser og gode støttetjenester til studenter, forskere og virksomheter innenfor høyere utdanning og forskning. 

Produkter og tjenester for forskningsdata

Brukermedvirkning