Forskningsdata

Sikt tilbyr forskere og studenter tilgang til å søke i og benytte seg av data fra flere store datasamlinger. Vi tar også imot data for arkivering og gjenbruk, og vi tilbyr tjenester for god håndtering av data underveis i student- og forskningsprosjekter.  

Illustrasjon: bilde av hjerne

En viktig del av Sikts samfunnsoppdrag er å arkivere, tilrettelegge og formidle data til forskning og analyse. Sikt bidrar til at data holdes levende og kan brukes av forskere innen alle fagfelt. 

Målet er å levere rike dataressurser og gode støttetjenester til studenter, forskere og virksomheter innenfor høyere utdanning og forskning. 

Produkter og tjenester for forskningsdata