Fremtidens forskningsnett

Forskningsnettet er blant landets kraftigste nettinfrastrukturer, og er tilknyttet det globale forskningsnettverket. Nettet er en forutsetning for digitalisering og forskning, kunnskapsdeling, samt tilgjengeliggjøring av data og ressurser.

Periode:

2023–2026

Status:

Pågående

Ansvarlig:

Sikt

Det globale forskningsnettet gir tilgang til kraftige internasjonale motorveier for dataoverføring, slik at forskningsinstrumenter, observatorier og digitale ressurser kan kommunisere med verdens fremste forskningsmiljøer og utdanningsinstitusjoner innen ulike fagområder.

Forskningsnettet i Norge benyttes av over 150 institusjoner og har over 300.000 daglige brukere.

I de neste 3 - 4 årene vil forskningsnettet fornyes. Bakgrunnen er kommende kapasitetsvekst i multiterabit/s-området og behov for ny funksjonalitet i nettet. Eksisterende avtaler utløper i perioden, og fornyelsen vil derfor skje skrittvis og samtidig med leveranser basert på nye avtaler.

I 2023 og 2024 gjennomføres anbudsprosessen for forskningsnettet på Fastlands-Norge. Svalbard er ikke med i anskaffelsen. Anskaffelsen omfatter langdistanse optisk fiber, optisk spektrum, bølgelengder, optiske transportsystemer og kraftige rutere.

Tiltaket vil tilføre en rekke nytteeffekter, blant annet:

  • Skalering som håndterer fremtidens datatrafikk i et 20-års perspektiv.
  • Ny funksjonalitet som legger til rette for og muliggjør fremtidens forskning med høypresisjons tid- og frekvenssynkronisering, optisk sensing, samt kvantenøkkeldistribusjon.
  • Videreføring av svært høy oppetid og produksjonskvalitet.
  • Videreføring av høy informasjonssikkerhet.

Relaterte produkter og tjenester