Datadeling i høyere utdanning og forskning

Datadeling handler om å dele data til analyse, innovasjon, politikkutforming og forretningsprosesser.

Periode:

2020–2022

Status:

Gjennomførte

Ansvarlig:

Sikt

Gjennom tiltaket Datadeling i høyere utdanning og forskning ble et felles rammeverk for datadeling i sektoren etablert, og Datadeling (IntArk) ble etablert som en fellestjeneste for Kunnskapssektoren.

Sluttrapport for tiltaket.