Studieadministrasjon

Studieadministrative løsninger fra Sikt er viktige for opptak, planlegging og gjennomføring av studier og undervisning.

Studie­administrasjon

Opptakstjenester og Felles studentsystem (FS), med tilknyttede løsninger, har i tiår vært viktige digitale verktøy for norske universiteter og høyskoler. Samarbeidet rundt løsningene har spart samfunnet for millioner av kroner, og lettet arbeidet for både studenter og ansatte.
Løsningene dekker hele studieløpet fra opptak til ferdig vitnemål, og har en rekke applikasjoner beregnet på studenter, studieadministrativt ansatte, fagpersoner og ledelse.

Studieadministrative løsninger