Identitets - og tilgangsstyring (IAM)

Ved å automatisere og sikre studenter, gjester og ansatte tilganger basert på tjenstlige behov, unngås manuelle prosesser som historisk har ledet til svekket sikkerhet, lav produktivitet og potensielle brudd på lovverk og retningslinjer.

Periode:

2022–2027

Status:

Pågående

Ansvarlig:

Sikt

Felles IAM gir en rekke nytteeffekter, blant annet:

  • bedre informasjonssikkerhet ved at alle studenter, gjester og ansatte har riktig tilgang i tråd med deres tjenstlige behov til riktig tid
  • bedre etterlevelse av lovverk og retningslinjer
  • bedre utnyttelse av interne ressurser
  • reduserte lisenskostnader
  • legger til rette for mobilitet for studenter og ansatte
  • bedre tilrettelagt samspill mellom institusjonene ved standardisering av tilgangsstyringen

IAM er under innføring til de statlige universitetene og høyskolene (UH-21), og tas i bruk av 5-6 virksomheter per år i perioden 2022-2027. Produktet tilbys også til kunder utenfor UH-21, og innføres til disse basert på etterspørsel og kapasitet.

IAM finansieres av UH-21. Finansieringen er løst ved at Sikt har lagt ut for investeringen og UH-21 betaler tilbake når produktet tas i bruk.

Relaterte produkter og tjenester