Sikt

Kunnskapssektorens tjenesteleverandør

Sikt leverer produkter og tjenester til forskning og utdanning. Vi tilbyr infrastruktur og løsninger som trengs for at kunnskapssektoren skal nå sine mål om digitalisering, datadeling og åpen forskning.

3 ansatte i Sikt sitter rundt et bord

Aktuelt fra Sikt

Arrangementer