Publisering og forskningsinformasjon

Sikt forhandler lisensavtaler på vegne av kunnskapssektoren om tilgang til publisering. Vi drifter og utvikler nasjonale systemer for registrering av informasjon om publikasjoner og andre forskningsresultater, og for arkivering og tilgjengeliggjøring av selve forskningsproduktet.

Sikt er også nasjonal koordinator for arbeidet med åpen tilgang.

Produkter og tjenester for publisering og forskningsinformajon

Brukermedvirkning