Felles infrastruktur og tjenester for FAIR forskningsdata

Hovedhensikten med tiltaket var å fremskaffe informasjon som gir veiledning til både institusjonene, tjenestetilbyderne og den enkelte forsker.

Periode:

2021–2022

Status:

Gjennomførte

Ansvarlig:

Sikt

Utredningen ble ferdigstilt 15. mars 2022 og på nettsidene for Open Science kan du lese om tiltakets leveranser.

Sluttrapport for tiltaket.