Gå til hovedinnhold

Sikts personvernerklæring

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Sikt samler inn og behandler personopplysninger.

Det er viktig for oss at du vet hva slags personopplysninger vi behandler, slik at du kan ivareta dine rettigheter etter personvernlovgivningen. Dersom du har spørsmål om denne personvernerklæringen eller vurderingene vi har gjort, kan du kontakte oss på postmottak@sikt.no.

Kontaktinformasjon for personvern i Sikt

Sikt har utnevnt et eget personvernombud som du kan kontakte dersom du har spørsmål til hvordan vi behandler personopplysninger om deg, eller du trenger hjelp til å utøve dine rettigheter overfor Sikt. Personvernombudet har taushetsplikt.

Personvernombud:

Øyvind Straume
Postadresse: Abels gate 5A,
7030 Trondheim
Telefon: 900 11 395
E-post: oyvind.straume@sikt.no

Når samler Sikt inn personopplysninger

Vi behandler i hovedsak opplysninger om deg i følgende tilfeller:

 • Du har sendt oss en henvendelse
 • Du er registrert i en av våre tjenester
 • Du har bedt om innsyn etter offentlighetsloven
 • Du har meldt deg på et arrangement
 • Du abonnerer på vårt nyhetsbrev
 • Du har søkt jobb hos oss
 • Du er journalist og har tatt kontakt med oss for en uttalelse
 • Du besøker vår hjemmeside www.sikt.no

Innsyn etter offentlighetsloven

Som en offentlig aktør, har Sikt en plikt til å føre postjournal etter offentlighetsloven § 10. All korrespondanse i forbindelse med saksbehandling blir journalført. Hovedregelen etter offentlighetsloven § 3 er at våre saksdokumenter, journaler og liknende registre er offentlig tilgjengelige. Det betyr at alle kan gjøre seg kjent med blant annet innholdet i den korrespondansen vi har journalført. Dette med mindre at dokumentene skal unntas offentlighet, for eksempel på grunn av taushetsplikt.

Sikt benytter eInnsyn, som er en åpen, offentlig søketjeneste der alle kan søke og bestille innsyn i brev og dokumenter.

Telefon

Når du ringer oss, vil ditt telefonnummer bli lagret sammen med opplysninger om når du ringte og hvor lenge samtalen varte hos vår leverandør av telefonitjenester. Loggen lagres i tre måneder. Det gjøres ingen øvrig systematisk registrering av telefonsamtaler hvor innringer kan identifiseres.

Loggen lagres for å kunne følge opp telefonsamtaler ved behov, for eksempel for å ringe opp personer som har kontaktet oss for å gi presiseringer eller be om mer informasjon.

E-post

Vi benytter e-post for å utføre våre arbeidsoppgaver. E-post vi har mottatt skal slettes når de ikke lenger er nødvendige for vår daglige oppgaveløsing. I praksis innebærer dette at slik e-post vanligvis ikke skal lagres lenger enn omtrent ett år.

Våre tjenester

Vi behandler personopplysninger om deg dersom du benytter våre tjenester. For nærmere informasjon om de enkelte tjeneste og hvilke opplysninger som behandles i hver tjeneste viser vi til vår tjenesteoversikt. Sikt er som hovedregel databehandler på vegne av UH-sektoren.

Besøk på våre nettsider

Sikt bruker informasjonskapsler (cookies) til å generere statistikk for bruken av nettstedet. Vi bruker Google Analytics og Siteimprove for å analysere bruken av nettsiden. Formålet er å forbedre og utvikle sikt.no.  

For hver side som blir vist, blir følgende opplysninger lagret. 

 • Hvilken side du ser på, hvilken side du kommer fra, og hvilken side du går til
 • Om du har besøkt nettstedet vårt tidligere 
 • Dato og tidspunkt. 
 • Hvilken nettleser du bruker, hvilken enhet og hvilket operativsystem du har 

IP-adressen din blir avidentifisert ved at de siste numrene skjules, slik at adressen ikke kan spores direkte til din person. Adressen blir kun brukt til feilsøking ved systemfeil, og IP-adressene blir slettet etter seks dager. 

Vi jobber med å avvikle Google analytics, da google likevel kan spore IP adressen din dersom du er logget inn med Google kontoen din. 

Google Analytics blir brukt til å analysere besøk vi får på nettsiden vår. Det blir gjort ved hjelp av følgende cookies: 

__utmz: Gir oss informasjon om hvor du kommer fra når du lander på en nettside hos NSD, for eksempel fra en søkemotor (Google, Bing etc.). Vi bruker Google Analytics både internt på nettstedet, i banner og for bilder. Derfor kan brukerne noen ganger finne to cookies som heter __utmz. 

__utma: Er en cookie som gir oss informasjon om antall ganger brukeren har vært inne på nettsiden vår. Vi bruker __utma< for å se hvilke brukere som besøker oss for første gang, og hvilke brukere som har vært her flere ganger. 

__utmb og __utmc: Viser oss hvor lenge brukeren blir på nettsiden vår. __utmb og __utmc blir slettet med en gang du forlater nettsidene våre. 

__utmt: Denne informasjonskapselen blir brukt til å avgrense datainnsamlingen fra nettsiden slik at ytelsen ikke blir påvirket. Informasjonskapselen blir slettet etter ti minutt. 

__utmv: Dette er en cookie som gjør det mulig å kartlegge atferd på nettsiden og ytelsen til nettsiden. 

Les mer om hvordan du administrerer informasjonskapsler på nettvett.no

Nyhetsbrev 

Ved å melde deg på vårt nyhetsbrev, samtykker du til at vi lagrer din e-postadresse. Dette vil brukes til å sende ut siste nytt fra Sikt - kunnskapssektorens tjenesteleverandør og invitasjoner til våre arrangement. Vi benytter oss av tredjepartsløsninger for å handtere utsendelse av e-postene. Dette medfører at informasjonen som sendes ut, inkludert din e-postadresse, vil kunne ligge lagret hos tredjeparten så lenge de tar vare på logger for utsendelse. Sikt benytter Make til å sende ut nyhetsbrev, og Make lagrer alle personopplysninger i Norge.

Sikt - kunnskapssektorens tjenesteleverandør forplikter seg til å ikke dele informasjonen din med øvrige parter, kun til å benytte den til å sende ut nyhetsbrev. Informasjonen vil ligge lagret hos oss frem til du eventuelt melder deg av nyhetsbrevet. 

Deltakere på våre arrangement

Ved påmelding til et arrangement vil vi be om opplysninger som navn, kontaktinformasjon og arbeidssted. Er det matservering på arrangementet vil vi også spørre om evnt. dietter. Formålet med opplysningene er å gi informasjon til deltakerne, administrere og tilrettelegge arrangementer og utarbeide deltakerlister til deltakerne. Opplysningene lagres til arrangementet er avsluttet. Det kan bli tatt bilder og opptak på våre arrangementer.

Behandlingsgrunnlaget er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f, som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. De berettigede interessene er å avvikle arrangementer på en god måte.

Jobbsøkere

Dersom du søker jobb hos Sikt, trenger vi å behandle opplysninger om deg for å vurdere din søknad. Ansettelsesprosessen innebærer behandling av de opplysningene du oppgir til oss gjennom dokumentene du sender oss, blant annet søknad, CV, vitnemål og attester. I tillegg til eventuelle intervju, kan Sikt også gjennomføre egne undersøkelser, typisk samtaler med jobbsøkerens referanser.

Vi behandler personopplysninger i forbindelse med stillingssøknader som vi mottar. Formålet med behandlingen er å ansette nye personer etter behov. Sikt benytter Jobbnorge til å administrere innsendte søknader på våre ledige stillinger.

For å vurdere innsendt dokumentasjon, gjennomføre intervjuer og ringe referanser er behandlingsgrunnlaget personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav b. Denne bestemmelsen tillater oss å behandle personopplysninger når det er nødvendig for å gjennomføre tiltak på jobbsøkers anmodning før en avtale inngås. Ved å søke på stillingen og laste opp dokumenter anser vi at jobbsøkeren ber oss vurdere innsendt dokumentasjon, gjennomføre intervjuer og ringe referanser med sikte på å inngå en arbeidsavtale.

Alle opplysninger kommer fra deg som søker jobb, og opplysningene blir ikke utlevert utenom offentlige søkerlister over søkere. Disse blir utlevert når noen ber om innsyn.

Stillingssøknader oppbevares i JobbNorge sitt jobbsøkersystem. Generelle søknader slettes innen 120 dager og søknader med status ansatt eller intervju slettes innen 540 dager.

Dine rettigheter

Når vi behandler opplysninger om deg, har du rett til;

 • informasjon om behandlingen,
 • innsyn i egne opplysninger (inkl. kopi),
 • å få korrigert opplysninger som er uriktige eller ufullstendige,
 • å få slettet opplysninger,
 • å få begrenset behandlingen,
 • å protestere mot behandlingen, og til dataportabilitet.

For behandlinger som er basert på samtykke, har du rett til å trekke samtykket. Dersom du har bedt oss rette, slette, eller begrense bruken av personopplysninger om deg, skal vi varsle de som eventuelt har mottatt opplysningene f.eks. våre databehandlere. I visse tilfeller gjelder unntak fra rettighetene.

Dersom du ønsker å vite hvilke opplysninger Sikt har om deg eller vil utøve dine rettigheter, sender du en e-post til postmottak@sikt.no.

Du kan også kontakte vårt personvernombud direkte, dersom du har spørsmål eller trenger informasjon om dine rettigheter.

Ved skriftlige henvendelser har du krav på svar uten ugrunnet opphold, og senest innen 30 dager.

Vi håper du vil si ifra til oss dersom du mener at Sikt ikke overholder reglene i vår behandling av personopplysninger. Henvendelsen er journalpliktig og behandles av HR- og organisasjonsavdelingen.

Vi gjør oppmerksom på at du kan også klage over vår behandling av personopplysninger til Datatilsynet.