Cybersikkerhet og personvern

Kunnskaps-Norge står overfor et krevende og komplekst trusselbilde med kompetente og ressurssterke trusselaktører. Målrettede forsøk på å få tilgang til norsk forskning og teknologi øker i omfang med stadig mer avanserte virkemidler.

Sikkerhet og personvern

Sikt legger til rette for felleskap og samarbeid med fagmiljøene i sektoren. Avanserte tekniske fellesløsninger bidrar til forsvarlig sikring av verdiene i norsk forskning og utdanning.

Cybersikkerhetssenteret for forskning og utdanning er kunnskapssektorens responsmiljø for cyberhendelser, og er en del av Norges totalforsvar.

Produkter og tjenester innen cybersikkerhet og personvern