Gå til hovedinnhold

Om Sikt

Sikt utvikler, anskaffer og leverer tjenester til utdanning og forskning. I samspill med våre brukere og kunder skal vi tilby en felles infrastruktur for kunnskapssektoren som gir en smidigere hverdag, og som oppfyller overordnete mål om digitalisering, datadeling og åpen forskning.

Sikt skal sørge for at alle som jobber i kunnskapssektoren har tilgang til trygge, stabile og sammenhengende tjenester. Vi jobber for en smidigere hverdag med god tilgang på effektive digitale verktøy.

Hva gjør vi?

Sikt skal utvikle og levere tjenester som fornyer, forenkler og forbedrer hverdagen for brukere og kunder i kunnskapssektoren.

Dette gjør vi blant annet ved å:

  • Utvikle og anskaffe digitale tjenester
  • Tilby en digital grunnmur for Kunnskaps-Norge
  • Gi råd om personvern og informasjonssikkerhet
  • Arkivere og formidle data til forskning
  • Tilby digitale verktøy for undervisning og utdanningsadministrasjon
  • Forhandle og inngå avtaler om blant annet bibliotektjenester og publisering

Hvem er vi?

Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør ble etablert 1. januar 2022 gjennom en sammenslåing av NSD (Norsk senter for forskningsdata AS), Uninett AS og Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning.

Virksomheten er organisert som et statlig forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. Vi har ca. 370 medarbeidere, med hovedkontor i Trondheim og kontorer i Bergen og Oslo.

Sigma2 AS er Sikt sitt datterselskap. Sigma 2 har det strategiske ansvaret for, og drifter, den nasjonale e-infrastrukturen for beregningsvitenskap i Norge. De tilbyr tjenester innen HPC (High Performance Computing) og lagring av forskningsdata til forskere og forskningsinstitusjoner. De har i likhet med Sikt kontorer i Teknobyen, sentralt i Trondheim.

Organisasjonskart

Image
Organisasjonskart for Sikt

Ledergruppa i Sikt

Administerende direktør og avdelinger

Direktør – Roar Olsen

Avdeling kunde og kommunikasjon  
Avdelingsdirektør Anders H. Reitan 

Avdeling virksomhetsstyring
Avdelingsdirektør Tor Magne Stinussen

Avdeling organisasjonsutvikling
Avdelingsdirektør Helga Johnsen Meisfjord

Divisjon utdanning og administrasjon

Divisjonsdirektør Terje Mørland

Produktområdeledere

Divisjon data og infrastruktur

Divisjonsdirektør: Tom Are Røtting

Produktområdeledere: 

Divisjon forsknings- og kunnskapsressurser

Divisjonsdirektør: Vigdis N. Kvalheim

Produktområdeledere:

Tildelingsbrev

Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør rapporterer til Kunnskapsdepartementet. Her finner du Sikt sitt tildelingsbrev.

Tildelingsbrev 2022

Om digitalisering i høyere utdanning og forskning

I forbindelse med ny organisering er modellen for samstyring og medvirkning under revisjon. Dette skjer parallelt med revidering av handlingsplan for digitalisering. Arbeidet skal være ferdig innen sommeren 2022. Dagens modell videreføres fram til da. Mer informasjon om samstyring og digitalisering finner du inntil videre på unit.no.

Les mer om digitalisering i høyere utdanning og forskning