Gå til hovedinnhold

Om Sikt

Sikt utvikler, anskaffer og leverer tjenester til utdanning og forskning som gjør hverdagen for brukere og kunder bedre. Sikt skal sørge for at alle som jobber i kunnskapssektoren har tilgang til trygge, stabile og sammenhengende tjenester.

Hvem er vi?

Vi skal utvikle, tilrettelegge og gjøre tilgjengelig ny teknologi for å effektivisere, bedre kvaliteten og sikre tilgang til kunnskap. For Sikt handler det om å levere og utvikle tjenester som fornyer, forenkler og forbedrer hverdagen for ansatte og studenter i kunnskapssektoren. 

Vi betjener over alle virksomheter innen forskning, utdanning og formidling, og leverer tjenester, systemer og tilbyr rådgiving. Vi skal gjøre ideer til løsninger og skape trygge, stabile og sammenhengende tjenester som gir merverdi for utdanning og forskning. 

Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør er en sammenslåing av NSD (Norsk senter for forskningsdata AS), Uninett AS og Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning. 

Virksomheten er organisert som et statlig forvaltningsorgan, og har ca. 370 medarbeidere med hovedkontor i Trondheim og kontorsteder i Bergen og Oslo.

Sigma2 AS er Sikt sitt datterselskap. Sigma 2 har det strategiske ansvaret for og drifter, det nasjonale e-infrastrukturen for beregningsvitenskap i Norge. De tilbyr tjenester innen HPC (High Performance Computing) og lagring av forskningsdata til forskere og forskningsinstitusjoner. De har kontorer i Teknobyen, sentralt i Trondheim.

Organisasjonskart

Image
Organisasjonskart for Sikt

Ledergruppa i Sikt

Direktør – Roar Olsen

Divisjon utdanning og administrasjon
Divisjonsdirektør Terje Mørland

Divisjon forsknings- og kunnskapsressurser
Divisjonsdirektør Vigdis Kvalheim

Divisjon data og infrastruktur    
Divisjonsdirektør, Tom Are Røtting   

Avdeling kunde og kommunikasjon  
Avdelingsdirektør Anders H. Reitan   

Avdeling virksomhetsstyring
Avdelingsdirektør Tor Magne Stinussen 

Avdeling organisasjonsutvikling
Avdelingsdirektør Helga Johnsen Meisfjord 

Tildelingsbrev

Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør rapporterer til Kunnskapsdepartementet. Her finner du Sikt sitt tildelingsbrev.

Tildelingsbrev 2022

Om digitalisering i høyere utdanning og forskning

I forbindelse med ny organisering er modellen for samstyring og medvirkning under revisjon. Dette skjer parallelt med revidering av handlingsplan for digitalisering. Arbeidet skal være ferdig innen sommeren 2022. Dagens modell videreføres fram til da. Mer informasjon om samstyring og digitalisering finner du inntil videre på unit.no.

Les mer om digitalisering i høyere utdanning og forskning