Analyseplattform og beslutningsstøtte

Analyseplattformen tilbyr tilgang på data og analysemuligheter med en rekke kildesystemer på tvers av fagområder.

Periode:

2020 – 2023

Status:

Gjennomførte

Ansvarlig:

Sikt

Analyseplattformen er avsluttet som prosjekt og er i en overgangsfase til innføring og kontinuerlig utvikling. Estimert innføringsperiode er 2024 - 2025.

Når produktet blir tatt i bruk vil institusjonene få tilgang til et fleksibelt produkt, som tilrettelegger for tilgang på brede datasett for analyse og import til lokale systemer, og som tilrettelegger for bruk av både egne og felles BI-verktøy (analyse og presentasjonsverktøy). Det vil også etableres standardrapporter for virksomheter som har behov for det. Datasettene inneholder sentrale datakilder som alle institusjonene har behov for; innenfor økonomi (UBW), lønn- og personal (SAP), utdanning (FS) og forskning (Cristin), og gir et godt utgangspunkt for fremtidige utvidelser.

Analyseplattformen muliggjør nytteeffekter og skal bidra til:

  • å frigjøre tid og ressurser på den enkelte institusjon til analyse- og virksomhetsstyring
  • å skape likere begrepsbruk på sentrale styringsdata, som muliggjør sammenligning (benchmarking) og samarbeid

Analyseplattformen har i perioden 2020 til 2023 vært finansiert av felles investeringsmidler fra UH-21. Finansiering fra 2024 er til vurdering.

Relaterte produkter og tjenester