Digitalt læringsmiljø

Sikt formidler en rekke digitale produkter og tjenester for å understøtte undervisning, læring og vurdering.

Undervisning

Det digitale læringsmiljøet består av produkter og tjenester som understøtter undervisning, læring og vurdering. Flertallet av løsningene er fellesanskaffelser i markedet. Sikt forvalter kontraktene på vegne av universiteter og høyskoler, sørger for at løsningene er godt integrerte med hverandre og andre løsninger, og organiserer felles utvikling og erfaringsutveksling.

Løsninger som formidles av Sikt er blant annet læringsplattformer og plattformer for åpne nettkurs, løsninger for digital eksamen og plagiatkontroll, forelesningsopptak, deling av digitale læringsressurser, digital emneevaluering og time-/romplanlegging.

Undervisningsløsninger