Tilgang og datadeling

Effektiv, men trygg deling av forskningsdata, personopplysninger, ressurser og informasjon. Sikts tjenester for Tilgang og datadeling omfatter tilgangsstyring, integrasjoner og retningslinjer for informasjonsforvaltning. Vi tilbyr også tilgang til rammeavtaler for bruk av kommersielle skytjenester.  

Tilgang og datadeling

Sikt tilrettelegger for deling av ressurser, tjenester, informasjon, forskningsdata og personopplysninger – innenfor trygge rammer.

Deling skal være så enkelt og effektivt som mulig, uten at det går på bekostning av kvalitet eller sikkerhet.  

Produkter og tjenester for tilgang og datadeling