Sikt for universiteter og høgskoler

Sikt har støttet universiteter og høgskoler i mange år og har dybdekunnskap om og løsninger for utfordringene virksomhetene står overfor.

Fire studenter som sitter rundt et bord.

Tjenester til universiteter og høgskoler

Løsninger som støtter hele UH-sektoren

Sikt (tidligere Unit, Uninett og NSD) arbeider kontinuerlig med å løse norske utdanningsinstitusjoners behov og problemer. Gjennom mangeårig samarbeid med de største høyskolene og universitetene i Norge har vi utviklet verktøy og tjenester, samt anskaffet produkter, som gjør hverdagen enklere for både lærestedene og studentene.

Sentrale bidrag til sektoren er Feide, Forskningsnettet, Cristin, Felles Studentsystem (FS) og IT-systemene til Samordna opptak, men vi leverer et bredt spekter av relaterte tjenester som støtter hele organisasjonen - fra forskning, bibliotek og utdanning til administrasjon og IT.

Vi kjenner UH-sektoren svært godt, og tilbyr i tillegg til de ovennevnte systemene også tjenester som felles IAM (tilgangsstyringskontroll), eduroam, lokalnett, LMS (Canvas) og digital eksamen. Kort sagt: Vi har det ditt lærested trenger for å gjøre hverdagen enklere for både forskere, undervisere, administrasjonen og studentene dine.

Mange av våre tjenester kan bestilles individuelt, men for å unngå å stole på tredjepartsintegrasjoner anbefaler vi å ta i bruk flere av tjenestene sammen. Våre løsninger er bygget for sømløs dataoverføring mellom tjenester, og vi har omfattende erfaring med å integrere dem med hverandre.

Så om ditt behov gjelder cybersikkerhet, personvern, bibliotek, forskningsadministrasjon, nettilgang eller LMS, leverer vi løsningene som legger til rette for en arbeidshverdag uten digitalt hodebry.