Video og telefoni

Tekniske løsninger for sømløs kommunikasjon og samhandling. Gode, digitale kommunikasjonsverktøy er en forutsetning for kommunikasjon, produktivitet,  undervisning og sosialt samvær i dagens og fremtidens samfunn.

Video og telefoni

Sikt tilbyr Kunnskaps-Norge teknologi, fagfolk og kompetanse som sørger for optimal bruk av tilgjengelige løsninger. 

Virksomhetene har ofte ulike preferanser og behov. Sikt rådgir og tilrettelegger for best mulig utnyttelse av teknologien.

Vi legger også til rette for samarbeid ved å fasilitere møteplasser for kompetanse- og erfaringsutveksling mellom driftsansvarlige ved virksomhetene.  

Produkter og tjenester for video og telefoni