Arkivere data til forskning

Sikt tar imot og arkiverer forskingsdata om mennesker og samfunn, og gjør dem tilgjengelige for gjenbruk. Vi hjelper deg å dokumentere data og velge riktig tilgangsnivå. Vi sørger for at dataene er sikre, oppdaterte og tilgjengelige i minst 10 år for alle data, og minst 50 år for data med høy verdi som er nøye kuratert.

Arkivere data

Sikt arkiverer og tilgjengeliggjør data for forskningsmiljøer i Norge og utlandet, innenfor:

 • samfunnsvitenskap
 • humaniora
 • miljø- og utviklingsforskning
 • deler av medisinsk og helsefaglig forskning

Vi kan arkivere alle typer digitale forskningsdata, inkludert data som krever spesiell håndtering eller tillatelse, som persondata.

Tjenesten er finansiert via Kunnskapsdepartementet, og kunnskapssektoren kan derfor arkivere og dele data gratis gjennom Sikt.  

Dataene blir delt så åpent som mulig, og så lukket som nødvendig.

Bli synlig i Surveybanken

Data som blir arkivert hos Sikt, både kvantitative og kvalitative data, blir publisert i Surveybanken. Her blir dataene dine enkelt søkbare og siterbare.

Se Sikts datakatalog i Surveybanken

Veiledning for arkivering

Sertifisert arkiv

 • Sikt er norsk tjenesteleverandør til den europeiske forskningsinfrastrukturen CESSDA.  
 • Siden 2014 har vi hatt avtale om arkivering av forskningsdata på vegne av Arkivverket.  
 • NSD (forløperen til Sikts dataarkiv) var sertifisert med CoreTrustSeal. Sikt er i prosess for å fornye dette sertifikatet. CoreTrustSeal 2016 for Repository NSD's Research Data Archive​.

Kontaktskjema

Vedlegg:

Av sikkerhetsmessige grunner må vedlegg ettersendes. Du vil motta en bekreftelse på oppgitte e-post. Du kan ettersende vedlegg ved å svare på denne e-posten.

Tjenestebilag til rammeavtale mellom Sikt, org. nr. 919477822, og Virksomheten. 

Forutsetningen for tjenesten er:

 • Definert nasjonalt forskningsdataarkiv for samfunnsvitenskap, humaniora og deler av medisinsk og helsefaglig forskning.
 • Avtale om arkivering og utlevering av data fra utvalgsundersøkelser fra Statistisk sentralbyrå. Nasjonal tjenestetilbyder for CESSDA (Consortium of European Social Science Data Archives).
 • Avtale om arkivering av forskningsdata på vegne av Arkivverket. Seleksjonskriterier for arkivering og kuratering av data.

Forskningsdataarkivet i Sikt består av flere tekniske komponenter som sikrer mottak, rådgivning, dataprosessering, kuratering, langtidslagring, formidling og tilgangsstyring i tråd med internasjonal praksis for forskningsdataarkiv.

Sikt bruker metadatastandarden DDI-Lifecycle 3.3 for arkivering av forskningsdata, i samsvar med kravspesifikasjoner fra CESSDA definert i CESSDA Metadata Model.

Tjenesten har Servicenivå 3. Servicenivået beskriver

 • Kontaktpunkter og respons- og svartider tider ved behov for support og for å melde feil.
 • Eventuell varsling ved feil og planlagt arbeid.

Ved overføring av forskningsdata til Forskningsdataarkivet i Sikt forplikter kunden seg til at nødvendige rettslige tillatelser foreligger.

Ved utlevering av forskningsdata til kunder, forplikter kunden seg til å følge taushetserklæring og utleveringsavtale.

Se brukerbetingelser for arkivering og tilgjengeliggjøring av forskningsdata

Sikt bistår med veiledning tilknyttet arkivering og utlevering av forskningsdata.