Arkivere data til forskning

Sikt tar imot og arkiverer forskingsdata om mennesker og samfunn, og gjør dem tilgjengelige for gjenbruk. Vi hjelper deg med dokumentering av data og valg av rett tilgangsnivå.

Vi sørger for at dataene er beskyttet, levende og tilgjengelige i minst 10 år, med en langsiktig arkiveringsforpliktelse på minst 50 år for data som ansees å ha høy verdi, og som er nøye kuratert.

Arkivere data

Sikt arkiverer og tilgjengeliggjør data for forskningsmiljøer i Norge og utlandet, innenfor:

  • samfunnsvitenskap
  • humaniora
  • miljø- og utviklingsforskning
  • deler av medisinsk og helsefaglig forskning

Vi kan arkivere alle typer digitale forskningsdata – inkludert data som krever spesiell håndtering eller tillatelse, som for eksempel persondata.  

Data bør deles så åpent som mulig, og så lukket som nødvendig. Det vil si at data ikke kan ha mer begrensede bruks- og tilgangsbetingelser enn det som er nødvendig

Veiledning for arkivering

Publiserte data

Ønsker du å se hvordan data vil bli publisert på våre nettsider?

Finn allerede publiserte data her

Sertifisert arkiv

Kontaktskjema

Vedlegg:

Av sikkerhetsmessige grunner må vedlegg ettersendes. Du vil motta en bekreftelse på oppgitte e-post. Du kan ettersende vedlegg ved å svare på denne e-posten.

Tjenestebilag til rammeavtale mellom Sikt, org. nr. 919477822, og Virksomheten. 

Forutsetninger

Forutsetningen for tjenesten er:

  • Definert nasjonalt forskningsdataarkiv for samfunnsvitenskap, humaniora og deler av medisinsk og helsefaglig forskning.
  • Avtale om arkivering og utlevering av data fra utvalgsundersøkelser fra Statistisk sentralbyrå. Nasjonal tjenestetilbyder for CESSDA (Consortium of European Social Science Data Archives).
  • Avtale om arkivering av forskningsdata på vegne av Arkivverket. Seleksjonskriterier for arkivering og kuratering av data.

Teknisk beskrivelse/spesifikasjon

Forskningsdataarkivet i Sikt består av flere tekniske komponenter som sikrer mottak, rådgivning, dataprosessering, kuratering, langtidslagring, formidling og tilgangsstyring i tråd med internasjonal praksis for forskningsdataarkiv.

Sikt bruker metadatastandarden DDI-Lifecycle 3.3 for arkivering av forskningsdata, i samsvar med kravspesifikasjoner fra CESSDA definert i CESSDA Metadata Model.

Servicenivå

Tjenesten har Servicenivå 3. Servicenivået beskriver

  • Kontaktpunkter og respons- og svartider tider ved behov for support og for å melde feil.
  • Eventuell varsling ved feil og planlagt arbeid.

Kundens forpliktelser

Ved overføring av forskningsdata til Forskningsdataarkivet i Sikt forplikter kunden seg til at nødvendige rettslige tillatelser foreligger.

Ved utlevering av forskningsdata til kunder, forplikter kunden seg til å følge taushetserklæring og utleveringsavtale.

Se brukerbetingelser for arkivering og tilgjengeliggjøring av forskningsdata

Rådgivning

Sikt bistår med veiledning tilknyttet arkivering og utlevering av forskningsdata.