Sikt for helsesektoren

Våre produkter og tjenester rettet mot helsesektoren er først og fremst opp rettet mot forskningsvirksomheten innen helse.

Lege på laboratorium.

Tjenester for helsesektoren

Hva vi leverer til helsesektoren

Sikt (tidligere Unit, Uninett og NSD) har i flere år støttet helsesektoren ved å utvikle tjenester spesialtilpasset sektorens behov. Vi tilbyr varierte tjenester fra registrering av forskningsresultater i helsesektoren, personvernrådgiving og lagring av forskningsdata til administrering av praksisplasser for studenter, brukerstyring, skylagring, og cybersikkerhet.

Vi samarbeider med Helse- og omsorgsdepartementet og virksomheter i helsesektoren for å videreutvikle eksisterende løsninger og tilføre nye som møter fremtidens behov for digitalisering, forenkling og automatisering.

I dag betjener vi systemer ved sykehus, farmasøytiske bedrifter og et vidt spekter av andre helseforetak i hele landet.

Kontakt oss gjerne for en gjennomgang av din virksomhet sine behov og eksisterende infrastruktur.