Finne forskningsdata

Sikt formidler tilgang til mange interessante og analyseklare data om mennesker og samfunn. Dataene kommer fra gjentakende spørreundersøkelser, SSB, stor forskningsinstitutt og enkeltforskere.

Person som ser statistikk i kikkert

Datasamlinger

Bestille data

Noen data har begrensede tilgangsbetingelser, mens andre er åpent tilgjengelig for nedlasting.

Dersom datasettet er tilgjengelig ved bestilling, må du fylle ut en prosjektbeskrivelse og et bestillingsskjema.

Les mer om hvordan du bestiller data her

Tjenestebilag til rammeavtale mellom Sikt, org. nr. 919477822, og Virksomheten.

Forutsetningen for tjenesten er:

  • Definert nasjonalt forskningsdataarkiv for samfunnsvitenskap, humaniora og deler av medisinsk og helsefaglig forskning.
  • Avtale om arkivering og utlevering av data fra utvalgsundersøkelser fra Statistisk sentralbyrå. Nasjonal tjenestetilbyder for CESSDA (Consortium of European Social Science Data Archives).
  • Avtale om arkivering av forskningsdata på vegne av Arkivverket. Seleksjonskriterier for arkivering og kuratering av data.

Forskningsdataarkivet i Sikt består av flere tekniske komponenter som sikrer mottak, rådgivning, dataprosessering, kuratering, langtidslagring, formidling og tilgangsstyring i tråd med internasjonal praksis for forskningsdataarkiv.

Forskningsdataarkivet i Sikt bruker metadatastandarden DDI-Lifecycle 3.3 i samsvar med kravspesifikasjoner fra CESSDA definert i CESSDA Metadata Model.

Tjenesten har Servicenivå 3. Servicenivået beskriver

  • Kontaktpunkter og respons- og svartider tider ved behov for support og for å melde feil.
  • Eventuell varsling ved feil og planlagt arbeid.

Ved overføring av forskningsdata til Forskningsdataarkivet i Sikt forplikter kunden seg til at nødvendige rettslige tillatelser foreligger.

Ved utlevering av forskningsdata til kunder, forplikter kunden seg til å følge taushetserklæring og utleveringsavtale

Sikt bistår med veiledning tilknyttet arkivering og utlevering av forskningsdata.