Feide videreutvikling

Feide er den nasjonale løsningen for sikker innlogging og datadeling i utdanning og forskning.

Periode:

2023–2026

Status:

Pågående

Ansvarlig:

Sikt

Med Feide får elever, studenter, forskere og undervisere trygg og riktig tilgang til en rekke ulike digitale tjenester med ett brukernavn og passord. Feide tilbyr også sterk autentisering der sikrere innlogging er nødvendig.  

Feide muliggjør sikker og enkel deling av data for deg som er administrator, samtidig som personvernet til brukerne ivaretas. Produktet skaper god oversikt og kontroll over dataflyten, og muliggjør datadrevet innovasjon.

Det jobbes kontinuerlig med videreutvikling av Feide, og noen av tiltakene er:

  • Tilpasse tilgjengelige innloggingsmetoder til behovene i Kunnskapssektoren, og i tillegg se på rollen Feide kan spille som nasjonal innloggingsløsning for barn og unge.
  • Innføre ESI (European Student Identifier) som er en identifikator som benyttes i stadig økende grad. Tiltaket skal bidra til bedre samhandling mellom digitale utdanningstjenester i Europa.
  • Datadeling vil fortsatt være et satsingsområde i langtidsperioden, for å øke verdien av delte data, gjøre datadeling transparent og sikkert, samt få til et godt samspill mellom ulike komponenter for datadeling innad i sektoren og til andre sektorer.
  • Videreutvikle Feides kundeportal til å i enda større grad støtte prosessen med å ta i bruk tjenester. Rollestyring vil gi tilgang for flere enn Feide-administratorer til å jobbe med tjenester og datakilder i Feide kundeportal, bedre tilgangsstyring for datakilder med flere behandlingsansvarlige og bedre administrasjon av utveksling av data der informasjonen som flyter tilpasses direkte til sluttbrukeren som er innlogget. Vi vil også få på plass automatisk varsling når tjenester blir endret ved for eksempel at de etterspør mer data.

Videreutviklingen av Feide finansieres av Utdanningsdirektoratet. Finansieringen avklares årlig.