Sikt for grunnopplæringen

For effektiv administrasjon av skoler kreves sikre, sømløse systemer som understøtter skolenes kjerneoppgaver. Vi har løsningene på flere av skoleverkets små og store digitale utfordringer.

Elev som sitter ved PC sett ovenfra.

Tjenester for grunnopplæringen

Informasjonssikkerhet i høysetet

Sikt (tidligere Unit, Uninett og NSD) jobber kontinuerlig sammen med norsk utdanningssektor for å øke kvaliteten på digitale tjenester i utdanningen. Når vi jobber med tjenester som brukes av barn er personvern og datasikkerhet spesielt viktig, og alle våre tjenester etterlever strenge sikkerhetskrav for å ta vare på barnas informasjon.

Vi har et sterkt fagmiljø innen informasjonssikkerhet og har blant annet utviklet Feide, som er grunnsteinen i digital skoleadministrasjon.

I tillegg til å kvalitetsvurdere og -sikre verktøyene og systemene du allerede bruker gjennom Feide, tilbyr vi et vidt spekter av nett- og administrasjonsløsninger, læringsverktøy, og opplæringsprogrammer som er ment å gjøre jobben din som administrator enklere, og gi lærere og barn en skolehverdag fri for teknisk frustrasjon.

Vi betjener i dag alle offentlige skoler innen grunnopplæringssektoren, og en stor andel av de private gjennom Feide. Hvis din skole er på Feide, er du allerede klar til å begynne å ta i bruk mange av de andre løsningene vi tilbyr. Alle våre systemer er bygget for å fungere sømløst med hverandre, for å unngå å bruke tid på å sette opp komplekse integrasjoner (selv om vi også gjør det ved behov). 

Vil utvide tilbudet til grunnopplæringen

I Sikt tror vi det er et stort potensial for å kunne tilby flere tjenester til grunnopplæringen i framtiden. Vi har tett dialog med blant annet Utdanningsdirektoratet om hvordan vi kan bidra til god og sikker digitalisering i skolesektoren.

Skolevalg

Sikt (tidligere NSD) har siden 1989 gjennomført skolevalg ved alle ordinære valg, og samtidig gjennomført spørreundersøkelser blant elevene og hele befolkingen. Dette gir unike data om ungdoms holdninger til samfunnsspørsmål gjennom tre tiår.

Finn ut mer om skolevalg 2023

Se resultater fra tidligere skolevalg

Øverst på siden ser du en oversikt over tjenester vi tilbyr til grunnopplæringen i dag. I tillegg har vi ambisjoner om å tilby flere løsninger som støtter utdanning på grunnskolenivå i tiden framover. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat om hvordan vi best kan hjelpe deg.