Arbeidslivsportalen

Arbeidslivsportalen ble utviklet i to faser, på initiativ fra OsloMet og med oppstartsfinansiering fra DigDirs digitaliseringsmidler.

Periode:

2018–2022

Status:

Gjennomførte

Ansvarlig:

OsloMet, Sikt

Aktiviteten hadde som oppgave å utvikle en nasjonal, digital samhandlingsløsning for arbeidslivet, studenter, universiteter og høgskoler.

Fase 1 ble gjennomført av OsloMet og Unit (Sikt) i samarbeid, mens videreutviklingen i fase 2 ble håndtert av Unit/Sikt.

Sluttrapport for fase 1

Sluttrapport for fase 2