ACCESS Life Course Database: Upgrade, Expansion and Innovation

NorLAG (Den norske studien om livsløp, aldring og generasjon) er en studie ved OsloMet som gir kunnskap om det å eldes i Norge.

Periode:

2024 – 2028

Status:

Planlagte

Ansvarlig:

OsloMet

Så langt er det gjennomført tre runder med datainnsamling (2002, 2007 og 2017). Undersøkelsen følger de samme personene og belyser sentrale livsområder til personer født mellom 1922 og 1966, og deres nære familiemedlemmer (partner, foreldre og barn).

ACCESS LIFE COURSE er infrastrukturen som Sikt sammen med Velferdsforskningsinstituttet NOVA, OsloMet har utviklet for å kunne gi bred og enkel tilgang til de komplekse dataene som NorLAG er. ACCESS LIFE COURSE-prosjektet var finansiert av Norges forskningsråd, og Veldferdsforskningsinstituttet NOVA, OsloMET og NSD (Sikt) var partnere i prosjektet. NOVA var ansvarlig for sammenstilling, dokumentering og det faglige innholdet i dataene mens NSD (Sikt) var ansvarlig for dataoppbevaring og tilgjengeliggjøring.

Det er sendt en søknad om å utvide ACCESS LIFE COURSE for å utvide, oppgradere og fornye ACCESS LIFE COURSE-portalen. Det vil bli gjennomført datainnsamling og oppdatert registerdata i løpet av 2024, (data fra perioden 2023–2027) og ambisjonen er å kunne oppdatere og forbedre infrastrukturen, slik at den møter fremtidige krav og gir bedre brukeropplevelse.

Et nytt ACCESS LIFE COURSE prosjekt vil løpe fra 2024–2028. Estimater for finansiering er under utarbeidelse.