Bestille kurs

Vi holder jevnlig kurs og opplæring på bestilling fra institusjoner som benytter våre produkter og tjenester. Kursene kan være for både administrativt ansatte, forskere og studenter. Kursene kan bestilles som ferdige opplegg, eller vi kan tilpasse det etter behov.

Sikt holder kurs innen sikkerhet, datahåndtering, personvern i forskning, og arkivering og deling av data.

Våre rådgivere kan komme til din institusjon og holde kurset, deltakerne kan komme til Sikt, eller vi kan gjennomføre det digitalt.

Kurs som vi tilbyr på bestilling

Sikkerhetskurs

Kurs i gjennomføring av verdivurdering

Rådgivningstjenesten i Cybersikkerhetssenteret (eduCSC) holder kurs i gjennomføring av verdivurderinger. Vi holder kurs for alle som har behov for å gjennomføre verdivurderinger av sine informasjonsverdier, eller informasjonssystemer eller arbeids- eller virksomhetsprosesser.  

Våre rådgivere har erfaring med verdivurderinger innenfor ulike tema, og sitter på omfattende kunnskap og kompetanse innen kjernevirksomheten i sektoren. Vi tilpasser kurset til virksomhetens profil, behov og målgruppe.  

Pris

Faktureres etter medgått tid pluss reiseutgifter.   

Kurs i gjennomføring av risikovurdering

Rådgivningstjenesten i Cybersikkerhetssenteret (eduCSC) holder kurs i gjennomføring av risikovurderinger innenfor informasjonssikkerhet.

Vi holder kurs for alle som har behov for å gjennomføre risikovurderinger innenfor informasjonssikkerhet, enten dette gjelder informasjonssystemer eller arbeids- eller virksomhetsprosesser.

Våre rådgivere har lang erfaring med risikovurdering innenfor ulike tema, og sitter på omfattende kunnskap og kompetanse innen kjernevirksomheten i sektoren.

Systematiske risikovurderinger danner grunnlaget for virksomhetens ledelsessystem for informasjonssikkerhet, men risikovurderinger blir ofte ikke gjennomført pga. opplevd mangelfull intern kompetanse.

Kurset har som formål å sette virksomhetens medarbeidere i stand til å fasilitere gjennomføringen av interne risikovurderinger.

Gjennomføring

Kurset gjennomføres som en én-dags workshop (5–6 timer), fortrinnsvis med fysisk tilstedeværelse, men kurset kan også gjennomføres digitalt.

Kurset inkluderer praktiske øvelser, og for å få fullt utbytte av disse anbefales maksimalt 20 deltagere pr kurs. Deltagerne vil få tilgang til alt kursmateriell i etterkant av kurset.

Metode/rammeverk

Sektortilpasset risikovurdering basert på ISO/IEC 27005:2018.

Gratis kurs