Forbedring av tjeneste for import av publikasjonsdata

Primærmålet for tiltaket var å rette feil og forbedre funksjonalitet for importfunksjonen knyttet til Cristin-tjenesten.

Periode:

2021–2022

Status:

Gjennomførte

Ansvarlig:

Sikt

Det er gjennomført omfattende feilrettinger i eksisterende kode og gjort betydelige endringer og utvidelser av Cristin-tjenestens funksjonalitet.

Sluttrapport for tiltaket.