Sikt for forskningssektoren

Sikt leverer et bredt spekter av tjenester til forskning – alt fra nettinfrastruktur og forskningsdata du kan bruke i forskningen din, til bibliotektjenestene du trenger for å finne faglige ressurser og publiseringsavtaler som sikrer åpen tilgang.

To kvinnelige forskere med vernebriller.

Tjenester til forskningssektoren

Erfaren leverandør til norsk forskning

Da Sikt (tidligere Unit, Uninett og NSD) ble etablert, fikk vi samlet både den tekniske infrastrukturen som forskningstjenestene hviler på, og de ulike tjenestene som vi leverer til forskningssektoren.

Vi har tjenester som spenner seg rundt hele forskningssyklusen – fra planlegging av et forskningsprosjekt og innsamling av data, til publisering og registrering av forskningsresultater. De fleste forskere kjenner Cristin fra før, i tillegg leverer vi blant annet sikkerhets- og personverntjenester, Feide, bibliotekstjenester, administrasjonssystemer og løsninger for digital samhandling.

Driver du med forskning i Norge, har du mest sannsynlig også brukt Forskningsnettet, som er Norges kraftigste infrastruktur for nettilgang. Forskningsnettets unike robusthet og kapasitet kan forlenges helt over dørstokken og inn på din forskningsinstitusjon ved hjelp av tjenesten CNaaS lokalnett.

Trygge løsninger

Vi leverer virksomhetskritiske tjenester til hele forskningssektoren. Ved å bruke Sikt som leverandør kan du fokusere på forskningen, og være trygg på at den underliggende infrastrukturen støtter opp om ditt arbeid fullt ut.

Ta gjerne kontakt med oss for en vurdering av hvilke tjenester vi kan levere til din organisasjon, og hvordan vi kan gjøre hverdagen din enklere.