Nettverk

Forutsigbarhet, hastighet og trygghet helt fram til brukeren. Sikt tilbyr fleksible nettverksløsninger tilpasset den enkelte virksomhetens behov. Vi bistår med komplett drift eller nettverksadministrasjon, rådgivning, overvåkning eller lignende etter ønske.  

Illustrasjon av nettverk

Forskningsnettet utgjør basen i nettverksløsninger levert av Sikt. Det åpner opp for en verden av kunnskap, tilgjengelige data og ressurser gjennom eksklusiv tilgang til globale forskningsnettverk.

Med nettverksløsninger fra Sikt blir den unike kvaliteten tilgjengelig for virksomheter i kunnskapssektoren på en trygg og enkel måte. 

Nettverksløsninger