Nettversløysningar

Fart, føreseielegheit og tryggleik heilt fram til brukaren. Sikt tilbyr fleksible nettverksløysingar tilpassa behovet for den enkelte verksemda. Vi hjelper til med både komplett drift eller nettverksadministrasjon, og rådgiving, overvaking eller liknande, etter ønske.  

Illustrasjon av nettverk

Forskingsnettet utgjer basen i nettverksløysingar levert av Sikt. Det opnar opp for ei verd av kunnskap, tilgjengelege data og ressursar gjennom eksklusiv tilgang til globale forskingsnettverk.

Med våre nettverksløysingar blir den unike kvaliteten tilgjengeleg for verksemder i kunnskapssektoren på ein trygg og enkel måte. 

Nettverksløysingar