Administrasjon og styring

Fellesløsninger fra Sikt bidrar til kostnadseffektiv og brukervennlig administrasjon, samhandling og styring.

Administrasjon og styring

Gjennom felles anskaffelser, tilpasning og utvikling av produkter og tjenester for administrasjon og styring, bidrar Sikt og institusjonene i kunnskapssektoren til kostnadsbesparelser og bedre brukeropplevelser. Sektoren samarbeider om løsninger innenfor økonomi, lønn, HR, rekruttering, saksbehandling og arkiv, analyse og rapportering.

Løsninger for administrasjon og styring