Produkter og tjenester

Her finner du en oversikt over fleksible og digitale løsninger for utdanning og forskning

Filtrer og søk:

IntArk


IntArk hjelper institusjoner å ha kontroll over flyt av sine data mellom fellestjenester og institusjonens datakilder.

Les mer

Leganto – pensumlistesystem


Leganto er en tilleggstjeneste til biblioteksystemet Alma. Systemet samler og tilgjengeliggjør pensumlistene på ett sted.

Les mer

Lisensavtalar for forskingsressursar


Sikt forhandler og administrerer 40 avtaler med akademiske forlag, der særlig universitet, høgskoler, forskingsinstitutt og forskingsaktører fra helsesektoren deltar.

Les mer

Læringsplattformer


En digital læringsplattform (LMS, Learning Management System) er et verktøy for planlegging, organisering, tilgjengeliggjøring og gjennomføring av undervisning med tilhørende læringsinnhold for studenter og undervisere.

Les mer

Lønns- og personalsystem


Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) sin SAP-løsning for registrering og utbetaling av lønn og godtgjørelser gir virksomhetene oversikt over egne lønns- og personaldata.

Les mer

microdata.no – registerdata uten å søke


Dette analyseverktøyet gir tilgang til store mengder detaljerte og koblingsbare mikrodata uten søknad, og er en tjeneste som er utviklet i samarbeid mellom SSB og Sikt.

Les mer

Nasjonal infrastruktur for bibliometri (NIB)


Data fra Nasjonal infrastruktur for bibliometri brukes til forskningsevaluering, utvikling av indikatorer, forskningsledelse, strategisk utvikling m.m.

Les mer

Nasjonal koordinator for open tilgang til forskingsartiklar


Arbeidet med open tilgang har som mål at alle skal ha høve til å lese forskingsresultat. I Sikt skal oppfylle nasjonale retningsliner for open tilgang og Plan S.

Les mer

Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB)


Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB) er en tjeneste for kvalitetssikring og lagring av elektroniske vitnemål fra fullført og bestått videregående opplæring i Norge.

Les mer

Kontakt