Produkter og tjenester

Her finner du en oversikt over fleksible og digitale løsninger for utdanning og forskning

Filtrer og søk:

FKS-konsortiet


Sikt administrerer FKS-konsortiet, et samarbeid mellom institusjoner som bruker NetIQ brukeradministrasjonssystem.

Forskningsnettet


Forskningsnettet er blant landets kraftigste nettinfrastrukturer og gir tilgang til globale forskningsnettverk. Tilknytning til forskningsnettet er tilgjengelig for virksomheter i kunnskapssektoren og andre offentlige aktører i hele Norge.

IntArk


IntArk hjelper institusjoner å ha kontroll over flyt av sine data mellom fellestjenester og institusjonens datakilder.

Leganto – pensumlistesystem


Leganto er en tilleggstjeneste til biblioteksystemet Alma. Systemet samler og tilgjengeliggjør pensumlistene på ett sted.

Lisensavtalar for forskingsressursar


Sikt forhandler og administrerer 40 avtaler med akademiske forlag, der særlig universitet, høgskoler, forskingsinstitutt og forskingsaktører fra helsesektoren deltar.

Læringsplattformer


En digital læringsplattform (LMS, Learning Management System) er et verktøy for planlegging, organisering, tilgjengeliggjøring og gjennomføring av undervisning med tilhørende læringsinnhold for studenter og undervisere.

Lønns- og personalsystem


SAP-løysinga til Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) for registrering og utbetaling av lønn og godtgjersler gir verksemdene oversikt over eigne lønns- og personaldata.

microdata.no – registerdata uten å søke


Dette analyseverktøyet gir tilgang til store mengder detaljerte og koblingsbare mikrodata uten søknad, og er en tjeneste som er utviklet i samarbeid mellom SSB og Sikt.

Nasjonal infrastruktur for bibliometri (NIB)


Data fra Nasjonal infrastruktur for bibliometri brukes til forskningsevaluering, utvikling av indikatorer, forskningsledelse, strategisk utvikling m.m.

Kontakt