CNaaS er kunnskapssektorens egen lokalnettløsning

CNaaS (Campus Network as a Service) lokalnett bringer Forskningsnettets kvalitet helt fram til brukeren, som kan jobbe uten bekymring for oppetid og kapasitet. Vi leverer skreddersydd lokalnett til virksomheter og studentboliger.

Vi leverer

Skriv til oss

Vedlegg:

Av sikkerhetsmessige grunner må vedlegg ettersendes. Du vil motta en bekreftelse på oppgitte e-post. Du kan ettersende vedlegg ved å svare på denne e-posten.