Microdata.no – registerdata uten å søke

Analyseverktøyet microdata.no gir tilgang til store mengder detaljerte og koblingsbare mikrodata uten søknad. Databasen inneholder data om alle personer, familier og husholdninger i Norge, og om alle som har, eller har hatt, fast eller midlertidig fødselsnummer.

microdata.no er en internasjonalt unik måte å dele data på. Gjennom tjenesten får brukerne tilgang til å analysere skarpe, umanipulerte registerdata fra Statistisk sentralbyrå (SSB) og andre kilder uten å søke, og uten å måtte ha et godkjent prosjekt.   

Innebygget personvern gir rask tilgang til dataene

Norske registerdata er svært verdifulle og attraktive som kilde til utarbeiding av statistiske resultater og analyser, herunder forskning. Tilgangen til å bruke dem er god, men hensynet til personvern gjør at det er tids- og kostnadskrevende å søke om tilgang på tradisjonell måte.  

Til sammen inneholder basen i microdata.no mer enn 11 millioner personer, med tidsserier tilbake til 1964. Databasen inneholder over 400 variabler per høsten 2022, og nye blir lagt til kontinuerlig.

Se variabeloversikten hos microdata.no

Hvem kan bruke microdata.no?

Tjenesten er tilgjengelig for ansatte og studenter ved norske universitet og høgskoler, godkjente forskningsinstitusjoner, departement og direktorat. Typiske brukere er forskere og mastergradsstudenter innen samfunnsvitenskapelige disipliner.

Brukerne får tilgang ved at institusjonen de tilhører inngår avtale med Sikt og SSB. Institusjonen melder så inn hvilke personer som skal ha tilgang til microdata.no

Les mer om tilgang og bruk av microdata.no

Mer informasjon på microdata.no

Utviklet som et samarbeid mellom Sikt og SSB

microdata.no er et samarbeid mellom Sikt – Kunnskapsektorens tjenesteleverandør og SSB (Statistisk Sentralbyrå). Plattformen er utviklet med støtte fra Norges forskningsråd.  

Sikt har utviklet plattformen som lar brukerne få tilgang til dataene med et anonymiserende grensesnitt. I 2019 vant microdata.no Datatilsynets pris «Innebygd personvern i praksis 2018» 

microdata.no er utviklet med en helt ny tilnærming til datadeling som gjør at brukerne kan få datatilgang uten noen form for søknader. Det effektiviserer datatilgangen, både for brukerne og dataeierne.  

Dette er mulig fordi brukerne arbeider via metadata. Individdataene er usynlige og forlater aldri plattformen. Alle resultater blir anonymisert av innebygde personvernfiltre.  

Fordeler med microdata.no

  • Du kan bruke alle tilgjengelige variabler på plattformen og koble alt med alt. Datagrunnlaget blir utvidet kontinuerlig.
  • Du kan dele alle analyseoppsett og alle resultater uten begrensninger.  
  • Personvernet er innebygd og grensesnittet anonymiserende. Derfor får du tilgang uten å søke på tradisjonell måte.  
  • Systemet kan også brukes til å skreddersy datasett for så å bruke dette som en del av bestilling av tradisjonelle data fra SSB. 
  • God og gratis assistanse fra kompetente personer via support-kanaler (chat og epost)
  • Institusjonene administrerer brukerne sine selv. 

Muligheter i microdata.no

Det rike tilbudet av analysefunksjonaliteter tjenesten tilbyr, lar deg som bruker fritt aggregere data til ønsket aggregeringsnivå for deretter å lage skreddersydde statistikker og kausale analyser.  

microdata.no lar brukeren jobbe i et webbasert programmeringsmiljø som er basert på kommandoer og skript. Analyseverktøyet tilbyr verktøy for deskriptiv analyse, aggregering, bearbeiding av datasett, lineær regresjonsanalyse og varianter av dette, logistisk regresjon, panelmetoder etc.  

Funksjonalitetene blir utviklet kontinuerlig av dyktige IT-utviklere etter innspill fra brukerne. Vi benytter Python til å implementere analysefunksjonalitetene.  

All statistikk og alle figurer som lages i analysesystemet kan enkelt kopieres over til regneark-programmer som Excel og Google Sheets, samt graf-editoren Vega, for videre bearbeiding og justering. Dette gjør at du får laget akkurat de tabeller og figurer som du ønsker.