Innkjøp og rammeavtaler for kunnskapssektoren

Rammeavtaler som er levert av Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør omfatter hele IKT-området. Alle anskaffelser gjennomføres i henhold til lov og forskrift om offentlige anskaffelser.

Rammeavtalene er tilgjengelige for alle som benytter Sikts tjenester og er særlig tilpasset IT-avdelingenes behov.

Rammeavtaler levert av Sikt gir tilgang til en avtaleportefølje som dekker det aller meste av virksomhetens IT-behov. Vi har cirka 35 rammeavtaler innenfor tolv hovedområder.

Rammeavtalene utarbeides av arbeidsgrupper bestående av Sikts innkjøpsseksjon og fagpersoner fra universitets- og høgskolesektoren, i stor grad fra de største universitetene. Innkjøpssamarbeidet og rammeavtalene gir flere fordeler:

 • Gode priser og betingelser på grunn av store innkjøpsvolum
 • Enkle prosesser for kjøp innenfor avtalene som sparer tid
 • Ferdige maler til bruk i minikonkurranser
 • Gode avtaledokumenter
 • Lavere juridisk risiko knyttet til offentlige anskaffelser
 • Tilpasninger til elektronisk handel

Organisering av tjenesten

Før hver anskaffelsesprosess starter, sender Sikt ut informasjon og påmeldingsskjema. Det er viktig å gi sin tilslutning til å være med i prosessen før anbudet utlyses.

Når rammeavtalene er på plass, sendes det ut informasjon om at de er klare til bruk. Dersom det er inngått avtale med kun én leverandør, må hver enkelt virksomhet signere en avropsavtale med leverandøren før man kan begynne med innkjøp basert på avtalen.

Dersom det er inngått avtale med flere leverandører, må hver enkelt virksomhet gjennomføre en minikonkurranse for å velge leverandør. Deretter signeres avropsavtale med valgt leverandør.

Rammeavtalene er inngått over flere år på vegne av kunnskapssektoren, av tre ulike aktører; fram til 2018 av Uninett AS, i 2018 - 2021 av Unit - direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning, og fra 2022 av Sikt -kunnskapssektorens tjenesteleverandør. Det juridiske ansvaret for avtaler inngått før 2022 er overført til Sikt, selv om navnene på de tidligere aktørene kan forekomme i dokumentasjon.

Rammeavtale for AV-utstyr

Rammeavtale for AV-utstyr gjelder for audiovisuelt utstyr samt installasjonstjenester. Utstyret omfatter hovedsakelig lyd -og bildeanlegg, styresystemer og utstyr for videoproduksjon. I tillegg gjelder rammeavtalen for uavhengige rådgivningstjenester.

Rammeavtalen er inndelt i tre kategorier:

 • Kategori A: AV-utstyr
 • Kategori B: Videoproduksjon
 • Kategori C: Uavhengige rådgivningstjenester

I kategori A, AV-utstyr, er leveransen inndelt i regionale områder:

 • Region Nord
 • Region Midt
 • Region Vest
 • Region Øst
 • Region Sør

Kontraktsperiode

Rammeavtalen er inngått for perioden 13. desember 2021 til 13. desember 2024. Det er opsjon på forlengelse av rammeavtalen i ytterligere 1 år.

Leverandør- og kontaktinformasjon

Kategori A, AV-utstyr:
 • Region Øst: Avistic (preferert), ABC Teknikk, Atea, Caverion, Kinly
 • Region Vest: Atea (preferert), Caverion, Kinly, Lindbak, ServiceKompaniet, Avistic
 • Region Midt: Atea (preferert), Caverion, Kinly, Lindbak, Trondheim Lyd
 • Region Nord: Caverion (preferert), Atea
 • Region Sør: Atea (preferert), Caverion, Kinly
Kategori B, Videoproduksjon:
 • Videoutstyr (preferert)
 • Mediability
 • Avistic
Kategori C, Uavhengige rådgivningstjenester:
 • Cowi (preferert)
 • Norconsult
ABC Teknikk: Kategori A, Region Øst
Atea: Kategori A, Region Øst, Vest, Midt, Nord, Sør
Avistic: Kategori A, Region Øst, Kategori B
Caverion: Kategori A, Region Øst, Vest, Midt, Nord, Sør
Kinly: Kategori A. Region Øst, Vest, Midt, Sør
Lindbak: Kategori A. Region Vest, Midt
ServiceKompaniet: Kategori A, Region Vest
Trondheim Lyd: Kategori A, Region Midt
Videoutstyr: Kategori B
Mediability: Kategori B
COWI: Kategori C
Norconsult, Kategori C

Den enkelte virksomhet må gjennomføre en minikonkurranse for å velge leverandør. Veileder for minikonkurranse finnes som vedlegg nederst på siden. Etter at leverandør er valgt signeres avtale mellom virksomheten og valgte leverandør.

Avtaledokumenter

For å få tilsendt rammeavtalene kan du sende henvendelse til kontakt@sikt.no.

Vedlegg

Rettighetshavere AV-utstyr

Konkurranseopplysninger AV-utstyr (word)

Kravspesifikasjon AV-utstyr (word)

Prismatrise minikonkurranse (excel)

Avropsavtale AV-utstyr (word)

Veileder for avrop minikonkurranse (pdf)

Rammeavtale for Microsoft-lisenser (LSP - Licensing Solutions Providers)

Rammeavtalen gjelder kjøp av Microsoft programvarelisenser, bistand/rådgivning og tilhørende tjenester.

Kontraktsperiode

Avtalen er inngått for perioden 1. juni 2023 til 1. juni 2025. Maksimal varighet på avtalen er til 1. juni 2027.

Leverandør- og kontaktinformasjon

Leverandør: Crayon

Hvordan ta i bruk rammeavtalen

Virksomheten signerer avropsavtale (SSA-K) med leverandør.

Avtaledokumenter

For å få tilsendt rammeavtalene kan du sende henvendelse til kontakt@sikt.no.

Vedlegg

Rettighetshavere Microsoft-lisenser

Rammeavtale for PC-klienter og skjermer

Rammeavtale for PC-klienter og skjermer omfatter både bærbare og stasjonære maskiner.

Statens Innkjøpssenter har inngått rammeavtale for PC/klient. Statlige universiteter og høyskoler er omfattet av denne innkjøpsordningen og benytter fellesavtalen til Statens Innkjøpssenter.

Øvrige virksomheter som ikke kan benytte rammeavtalen fra Statens innkjøpssenter er omfattet av rammeavtalen fra Sikt, se "Rettighetshavere" nederst.

Kontraktsperiode

Avtalen er inngått for perioden 25. oktober 2023 til 25. oktober 2025. Det er opsjon på forlengelse av rammeavtalen i ytterligere 2 år.

Leverandør- og kontaktinformasjon

Atea
Advania

Hvordan ta i bruk rammeavtalen

Rammeavtale er inngått med 2 leverandører: Atea og Advania.

Atea er rangert som leverandør nr. 1, og er den leverandøren som oppdragsgiver kan velge å benytte for kjøp under NOK 250 000 eksklusive mva, regnet per avrop/kjøp uten forutgående minikonkurranse. Avrop med verdi som er lik eller over NOK 250 000 skal gjennomføres ved minikonkurranse mellom begge leverandørene innenfor kategorien.

Virksomheten signerer avropsavtale (SSA-K) med leverandør.

Avtaledokumenter

For å få tilsendt rammeavtalene kan du sende henvendelse til kontakt@sikt.no.

Vedlegg

Rettighetshavere PC-klienter og skjermer

Avropsavtale PC-klienter og skjermer

Rammeavtale for Datatilbehør og nettbrett

Rammeavtale for tilbehør/nettbrett med tilhørende utstyr og tjenester.

Statens Innkjøpssenter har inngått rammeavtale for PC/klient. Statlige universiteter og høyskoler er omfattet av denne innkjøpsordningen og benytter fellesavtalen til Statens Innkjøpssenter.

Øvrige virksomheter som ikke kan benytte rammeavtalen fra Statens innkjøpssenter er omfattet av rammeavtalen fra Sikt, se "Rettighetshavere" nederst.

Kontraktsperiode

Avtalen er inngått for perioden 24. august 2023 – 24. august 2025. Det er opsjon på forlengelse av rammeavtalen i ytterligere 1 + 1 år, maksimalt til 24. august 2027.

Leverandør- og kontaktinformasjon

Leverandør: Advania Norge AS
 • Kontakt: Dan Hugo Olsen
  E-post: dho@advania.no
  Telefon: 951 62 671

Hvordan ta i bruk rammeavtalen

Virksomheten signerer avropsavtale med leverandør, mal for avropsavtale finnes nederst på siden.

Avtaledokumenter

For å få tilsendt rammeavtalene kan du sende henvendelse til kontakt@sikt.no.

Vedlegg

Rettighetshavere tilbehør og nettbrett

Avropsavtale tilbehør og nettbrett

Rammeavtale for Appleprodukter

Rammeavtalen gjelder for produkter fra Apple, unntatt iPhone. Statens Innkjøpssenter har inngått rammeavtale for samme sortiment. Statlige universiteter og høyskoler er omfattet av denne innkjøpsordningen og benytter fellesavtalen til Statens Innkjøpssenter.

Øvrige virksomheter som ikke kan benytte rammeavtalen fra Statens innkjøpssenter er omfattet av rammeavtalen fra Sikt, se "Rettighetshavere" nederst.

Kontraktsperiode

Avtalen er inngått for perioden 25. oktober 2023 til 25. oktober 2025. Det er opsjon på forlengelse av rammeavtalen i ytterligere 2 år.

Leverandør- og kontaktinformasjon

Leverandør: Atea

Hvordan ta i bruk rammeavtalen

Virksomheten signerer avropsavtale (SSA-K) med leverandør.

Avtaledokumenter

For å få tilsendt rammeavtalene kan du sende henvendelse til kontakt@sikt.no.

Vedlegg

Rettighetshavere Appleprodukter

Avropsavtale Appleprodukter

Rammeavtale for servere og datalagring

Det er inngått avtale med fem leverandører som representerer et bredt spekter av produkter og løsninger. Det er inngått avtale med fem leverandører som representerer et bredt spekter av produkter og løsninger. Avtalene er tenkt å dekke behovet for både fysiske lagringsløsninger og servere til forskjellige funksjoner, herunder konvergerte/hyperkonvergerte løsninger. Også tilhørende programvare og logiske lagringsløsninger som understøtter dette inngår, samt andre tilhørende tjenester.

Kontraktsperiode

Avtalene er inngått for perioden 1. august 2023 til 31.juli 2025, med to ettårige opsjoner på forlengelse til maksimalt 31. juli 2027.

Leverandør- og kontaktinformasjon

Atea
Dell AS
Move AS
Proact IT Norge AS
nLogic AS

Hvordan ta i bruk rammeavtalen

Den enkelte virksomhet må gjennomføre en minikonkurranse for å velge leverandør. Rammer for minikonkurranse finnes som vedlegg nederst på siden. Etter at leverandør er valgt signeres en avropsavtale mellom virksomheten og valgte leverandør. Når avropsavtalen er signert av begge parter sendes en kopi til kontakt@sikt.no.

Avtaledokumenter

For å få tilsendt rammeavtalene kan du sende henvendelse til kontakt@sikt.no.

Vedlegg

Rettighetshavere servere og datalagring

Rammer for minikonkurranser

Eksempel - minikonkurranse

Eksempel - konfig og pris

Poeng fra hovedkonkurransen

Relaterte tjenester

Sikt tilbyr andre tjenester innenfor servere og datalagring

Rammeavtale for nettverksutstyr

Rammeavtalen dekker nettverksutstyr inkl. brannmurer og optikk med tilhørende tjenester.

Kontraktsperiode

Avtalen er inngått for perioden 20. august 2020 til 20. august 2024.

Leverandør- og kontaktinformasjon

Leverandør: Atea

Hvordan ta i bruk rammeavtalen

Virksomheten signerer avropsavtale med leverandør.

Avtaledokumenter

For å få tilsendt rammeavtalene kan du sende henvendelse til kontakt@sikt.no.

Vedlegg

Rettighetshavere nettverksutstyr

Mal avropsavtale

Rammeavtale for forhandler av programvare

Avtale for forhandler av programvare omfatter programvarelisenser for formidling av programvare inkl. rådgivning, bistand og support.

Kontraktsperiode

Avtalen er inngått for perioden 1. juli 2020 til 1. juli 2024.

Leverandør- og kontaktinformasjon

Leverandør: Crayon

Bestillinger basert på tilsendt tilbud sendes til lisens@crayon.com, med kopi til kunde-eier.
Spørsmål om priser, tilbudsforespørsler og lignende dersom rettighetshaver ikke kjenner kunde-eier, sendes til breddesoftware@crayon.com.

Hvordan ta i bruk rammeavtalen

Virksomheten signerer avropsavtale med leverandør.

Avtaledokumenter

For å få tilsendt rammeavtalene kan du sende henvendelse til kontakt@sikt.no.

Vedlegg

Rettighetshavere til avtalen for Forhandler av programvare (pdf)

Avropsavtale - Forhandler av programvare (word)

Rammeavtaler for skrivere

Rammeavtaler for skrivere, multifunksjonsmaskiner (MFP) og sikker utskrift samt tilhørende løsninger og tjenester.

Statens innkjøpssenter er i prosess for å etablere nye rammeavtaler for skrivere og MFP for statlig sektor. Sikt deltar i denne prosessen. Dette medfører at Sikt ikke etablerer en ny avtale for dette området for sine kunder innen statlig sektor, når dagens avtale utløper.

Kontraktsperiode

Rammeavtalene er forlenget i samsvar med vilkår i rammeavtalens bilag 4. For rettighetshavere som skal benytte de kommende avtaler fra Statens innkjøpssenter er varigheten fram til disse er tilgjengelig, maksimalt til 30.06.2024. For øvrige rettighetshavere gjelder forlengelsen til 30.06.2024.

Leverandør- og kontaktinformasjon

Canon Norge AS
Dustin Norway AS
 • Canon skrivere og multifunksjonsmaskiner
 • Jan Aage Nordang
  Telefon: 469 28 787
  Epost: jan@dustin.no
Ricoh Norge AS
Hvordan ta i bruk rammeavtalen

Den enkelte virksomhet må gjennomføre en minikonkurranse for å velge leverandør. Rammer for minikonkurranse finnes som vedlegg nederst på siden. Etter at leverandør er valgt signeres en avropsavtale mellom virksomheten og valgte leverandør. Avropsavtalen ligger ved rammeavtalen. Når avropsavtalen er signert av begge parter sendes en kopi til til kontakt@sikt.no.

Avtaledokumenter

For å få tilsendt rammeavtalene kan du sende henvendelse til kontakt@sikt.no.

Vedlegg

Rettighetshavere skrivere

Prosedyrer for tildeling av kontrakter innenfor rammeavtalen

Liten avropsavtale

Minikonkurranse

Minikonkurranse pris- og kravskjema

Poeng fra hovedkonkurransen

Rammeavtale telefoni - Telia

Rammeavtale for abonnement og trafikk på mobiltelefoni, fasttelefoni i tilknytning til Sikt sanntid, samt tilhørende tjenester innenfor telefoniområdet.

Telia er primær leverandør av disse tjenestene, men grunnet lokale forhold kan enkelte rettighetshavere måtte ta i bruk sekundær avtale med Telenor. Dekning, kapasitet og ytelse vil være forhold som den enkelte rettighetshaver legger til grunn ved vurdering av lokale forhold. I tillegg kan det være enkelte abonnement som på grunn av lokalisering eller tilgjengelighet vil være kostnadskrevende å bytte, og hvor man må videreføre eksisterende abonnement.

Kontraktsperiode

Avtalen er inngått for perioden 1. desember 2018 til 1. desember 2021, med opsjon på forlengelse i ytterligere 3 år (1+1+1). Avtalen er forlenget til 1. desember 2024.

Leverandør- og kontaktinformasjon

Leverandør: Telia Norge AS

Hvordan ta i bruk rammeavtalen

Virksomheten tar kontakt med leverandøren slik at man får signert en avropsavtale. Når avropsavtalen er signert av begge parter sendes en kopi på epost til: kontakt@sikt.no.

Se her angående GDPR og personvern hos Telia.

Avtaledokumenter

For å få tilsendt rammeavtalene kan du sende henvendelse til kontakt@sikt.no.

Vedlegg

Rettighetshavere telefoni (pdf)

Informasjonsskriv fra Telia om avtalen (pdf)

Informasjon fra Telia om databehandling og GDPR (pdf)

Rammeavtale teletjenester - Telenor

Sekundær rammeavtale for abonnement og trafikk på og mobiltelefoni, samt tilhørende tjenester innenfor området.

Sikt har en primær rammeavtale med Telia om leveranse av teletjenester til universitets- og høgskolesektoren. Der lokale forhold gjør at brukere hos rettighetshavere ikke får tilfredsstillende tjenester med primærleverandørens radionett kan rammeavtalen med sekundærleverandøren benyttes. Nærmere beskrivelse av vilkår for bruk av sekundæravtalen fremgår av rammeavtalens bilag.

Kontraktsperiode

Avtalen er inngått for perioden 25. mars 2020 til 1. desember 2021, med opsjon på forlengelse i ytterligere 3 år (1+1+1). Avtalen er forlenget til 1. desember 2024.

Leverandør- og kontaktinformasjon

Leverandør: Telenor Norge AS

Hvordan ta i bruk rammeavtalen

Virksomheten tar kontakt med leverandøren slik at man får signert en avropsavtale. Når avropsavtalen er signert av begge parter sendes en kopi på epost til: kontakt@sikt.no.
GDPR og personvern: For tradisjonelle telekomtjenester er Telenor databehandler. For Telenor bedriftstjenester som ikke er rene telekomtjenester, vil Telenor som hovedregel være databehandler på vegne av kunden. Rollefordelingen for de ulike tjenestene er forklart under Telenors Vilkår for behandling av personopplysninger.

Avtaledokumenter

For å få tilsendt rammeavtalene kan du sende henvendelse til kontakt@sikt.no.

Vedlegg

Rettighetshavere teletjenester (pdf)

Under er de spesifikke tjenestebetingelsene listet. For øvrig gjelder Sikts generelle avtalevilkår.

Servicenivå

Spørsmål angående de enkelte innkjøpsavtalene skal rettes til de respektive leverandørene.

Sikt håndterer henvendelser vedrørende anskaffelsesprosesser, overordnede rammeavtaler, samt endringsønsker fra virksomhetene.

Henvendelser til Sikt håndteres på Servicenivå 2.