Rammeavtaler for kunnskapssektoren

Rammeavtaler som er levert av Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør omfatter hele IKT-området. Alle anskaffelser gjennomføres i henhold til lov og forskrift om offentlige anskaffelser.

Rammeavtalene er tilgjengelige for alle som benytter Sikts tjenester og er særlig tilpasset IT-avdelingenes behov.

Rammeavtaler levert av Sikt gir tilgang til en avtaleportefølje som dekker det aller meste av virksomhetens IT-behov. Vi har cirka 35 rammeavtaler innenfor tolv hovedområder. Innkjøpssamarbeidet og rammeavtalene gir flere fordeler:

Rammeavtalene utarbeides av arbeidsgrupper bestående av Sikts innkjøpsavdeling og fagpersoner fra universitets- og høgskolesektoren, i stor grad fra de største universitetene.

 • Gode priser og betingelser på grunn av store innkjøpsvolum
 • Enkle prosesser for kjøp innenfor avtalene som sparer tid
 • Ferdige maler til bruk i minikonkurranse
 • Gode avtaledokument
 • Lavere juridisk risiko knyttet til offentlige anskaffelser
 • Tilpasninger til elektronisk handel

Organisering av tjenesten

Før hver anskaffelsesprosess starter, sender Sikt ut informasjon og påmeldingsskjema. Det er viktig å gi sin tilslutning til å være med i prosessen før anbudet utlyses.

Når rammeavtalene er på plass, sendes det ut informasjon om at de er klare til bruk. Dersom det er inngått avtale med kun én leverandør, må hver enkelt virksomhet signere en avropsavtale med leverandøren før man kan begynne med innkjøp basert på avtalen.

Dersom det er inngått avtale med flere leverandører, må hver enkelt virksomhet gjennomføre en minikonkurranse for å velge leverandør. Deretter signeres avropsavtale med valgt leverandør.

Rammeavtale for AV-utstyr

Rammeavtale for AV-utstyr gjelder for audiovisuelt utstyr samt installasjonstjenester. Utstyret omfatter hovedsakelig lyd -og bildeanlegg, styresystemer og utstyr for videoproduksjon. I tillegg gjelder rammeavtalen for uavhengige rådgivningstjenester.

Rammeavtalen er inndelt i tre kategorier:

 • Kategori A: AV-utstyr
 • Kategori B: Videoproduksjon
 • Kategori C: Uavhengige rådgivningstjenester

I kategori A, AV-utstyr, er leveransen inndelt i regionale områder:

 • Region Nord
 • Region Midt
 • Region Vest
 • Region Øst
 • Region Sør

Kontraktsperiode

Rammeavtalen er inngått for perioden 13. desember 2021 til 13. desember 2023. Det er opsjon på forlengelse av rammeavtalen i ytterligere 2 år, 1+1 år.

Leverandør- og kontaktinformasjon

Kategori A, AV-utstyr:
 • Region Øst: Avistic (preferert), ABC Teknikk, Atea, Caverion, Kinly
 • Region Vest: Atea (preferert), Caverion, Kinly, Lindbak, ServiceKompaniet, Avistic
 • Region Midt: Atea (preferert), Caverion, Kinly, Lindbak, Trondheim Lyd
 • Region Nord: Caverion (preferert), Atea
 • Region Sør: Atea (preferert), Caverion, Kinly
Kategori B, Videoproduksjon:
 • Videoutstyr (preferert)
 • Mediability
 • Avistic
Kategori C, Uavhengige rådgivningstjenester:
 • Cowi (preferert)
 • Norconsult
ABC Teknikk: Kategori A, Region Øst
Atea: Kategori A, Region Øst, Vest, Midt, Nord, Sør
Avistic: Kategori A, Region Øst, Kategori B
Caverion: Kategori A, Region Øst, Vest, Midt, Nord, Sør
Kinly: Kategori A. Region Øst, Vest, Midt, Sør
Lindbak: Kategori A. Region Vest, Midt
ServiceKompaniet: Kategori A, Region Vest
Trondheim Lyd: Kategori A, Region Midt
Videoutstyr: Kategori B
Mediability: Kategori B
COWI: Kategori C
Norconsult, Kategori C

Den enkelte virksomhet må gjennomføre en minikonkurranse for å velge leverandør. Veileder for minikonkurranse finnes som vedlegg nederst på siden. Etter at leverandør er valgt signeres avtale mellom Virksomheten og valgte leverandør.

Avtaledokumenter

For å få tilsendt rammeavtalene kan du sende henvendelse til innkjop@sikt.no.

Vedlegg

Rettighetshavere AV-utstyr

Konkurranseopplysninger AV-utstyr (word)

Kravspesifikasjon AV-utstyr (word)

Prismatrise minikonkurranse (excel)

Avropsavtale AV-utstyr (word)

Veileder for avrop minikonkurranse (pdf)

Rammeavtale for Microsoft-lisenser (LSP - Licensing Solutions Providers)

Rammeavtalen gjelder kjøp av Microsoft programvarelisenser, bistand/rådgivning og tilhørende tjenester.

Kontraktsperiode

Avtalen er inngått for perioden 01. juli 2019 til 01. juli 2023. Maksimal varighet på avtalen er til 01. juli 2023.

Leverandør- og kontaktinformasjon

Leverandør: Crayon

Hvordan ta i bruk rammeavtalen

Virksomheten signerer avropsavtale (SSA-K) med leverandør.

Avtaledokumenter

For å få tilsendt rammeavtalene kan du sende henvendelse til innkjop@sikt.no.

Vedlegg

Rettighetshavere Microsoft-lisenser

Rammeavtale for PC-klienter og skjermer

Rammeavtale for PC-klienter og skjermer omfatter både bærbare og stasjonære maskiner.

Statens Innkjøpssenter har inngått rammeavtale for PC/klient. Statlige universiteter og høyskoler er omfattet av denne innkjøpsordningen og benytter fellesavtalen til Statens Innkjøpssenter.

Øvrige virksomheter som ikke kan benytte rammeavtalen fra Statens innkjøpssenter er omfattet av rammeavtalen fra Sikt, se "Rettighetshavere" nederst.

Kontraktsperiode

Avtalen er inngått for perioden 1. juli 2019 til 1. juli 2023.

Leverandør- og kontaktinformasjon

Dustin Norway
Komplett Services

Hvordan ta i bruk rammeavtalen

Rammeavtale er inngått med 2 leverandører: Dustin Norway og Komplett Services.

Dustin Norway er rangert som leverandør nr.1, og vil være den leverandør som Oppdragsgiver kan benytte for:

 • alt kjøp på standardsortimentet under kr 250.000,- ekskl. mva.
 • alt kjøp utenfor standardsortimentet, under kr 100 000,- ekskl. mva.

Komplett Services er rangert som nr. 2.
Den enkelte virksomhet kan gjennomføre minikonkurranse for kjøp uavhengig av verdi. Avrop med verdi som er lik med eller over kr 250 000 ekskl. mva. (standardsortiment), og verdi som er lik med eller over kr 100 000,- ekskl. mva. (utenfor standardsortiment) skal gjennomføres ved mini-konkurranse mellom begge leverandører. Etter at leverandør er valgt signeres en avropsavtale mellom virksomheten og valgte leverandør. Mal for minikonkurranse og avtale finnes nederst på siden.

Avtaledokumenter

For å få tilsendt rammeavtalene kan du sende henvendelse til innkjop@sikt.no.

Vedlegg

Rettighetshavere PC-klienter og skjermer

Mal for minikonkurranse_avropsavtale PC-klienter og skjermer

Rammeavtale for Datatilbehør og nettbrett

Rammeavtale for tilbehør/nettbrett med tilhørende utstyr og tjenester.

Statens Innkjøpssenter har inngått rammeavtale for PC/klient. Statlige universiteter og høyskoler er omfattet av denne innkjøpsordningen og benytter fellesavtalen til Statens Innkjøpssenter.

Øvrige virksomheter som ikke kan benytte rammeavtalen fra Statens innkjøpssenter er omfattet av rammeavtalen fra Sikt, se "Rettighetshavere" nederst.

Kontraktsperiode

Avtalen er inngått for perioden 1. juli 2019 til 1. juli 2023.

Leverandør- og kontaktinformasjon

Leverandør: Komplett Services

Hvordan ta i bruk rammeavtalen

Virksomheten signerer avropsavtale med leverandør, mal for avropsavtale finnes nederst på siden.

Avtaledokumenter

For å få tilsendt rammeavtalene kan du sende henvendelse til innkjop@sikt.no.

Vedlegg

Rettighetshavere tilbehør og nettbrett

Avropsavtale tilbehør og nettbrett

Rammeavtale for Appleprodukter

Rammeavtalen gjelder for produkter fra Apple, unntatt iPhone. Rettighetshavere som er omfattet av de statlige fellesavtalene under Statens Innkjøpssenter har en avtale som omfatter iPad, men skal benytte avtalen inngått av Sikt for alle øvrige produkter.

Kontraktsperiode

Avtalen er inngått for perioden 1. juli 2019 til 1. juli 2023.

Leverandør- og kontaktinformasjon

Leverandør: Atea

Hvordan ta i bruk rammeavtalen

Virksomheten signerer avropsavtale (SSA-K) med leverandør.

Avtaledokumenter

For å få tilsendt rammeavtalene kan du sende henvendelse til innkjop@sikt.no.

Vedlegg

Rettighetshavere Appleprodukter

Rammeavtale for servere og datalagring

Det er inngått avtale med fem leverandører som representerer et bredt spekter av produkter og løsninger. Avtalene er tenkt å dekke behovet for både fysiske lagringsløsninger og servere til forskjellige funksjoner, herunder konvergerte/hyperkonvergerte løsninger. Også tilhørende programvare og logiske lagringsløsninger som understøtter dette inngår, samt andre tilhørende tjenester.
Sikt påbegynte i september 2022 en prosess for å lage nye rammeavtaler. Vi er noe forsinket i forhold til ordinær utløpsdato for dagens rammeavtaler, men vi har en mulighet til å forlenge avtalene med inntil seks måneder.

Kontraktsperiode

Avtalene er inngått 1. februar 2019, og opsjon på forlengelse til 31. juli 2023 er utløst.

Leverandør- og kontaktinformasjon

Atea
Dell AS
Move AS
Proact IT Norge AS
TheBPlan AS

Hvordan ta i bruk rammeavtalen

Den enkelte virksomhet må gjennomføre en minikonkurranse for å velge leverandør. Rammer for minikonkurranse finnes som vedlegg nederst på siden. Etter at leverandør er valgt signeres en avropsavtale mellom virksomheten og valgte leverandør. Avropsavtalen ligger ved rammeavtalen. Når avropsavtalen er signert av begge parter sendes en kopi til til innkjop@sikt.no.

Avtaledokumenter

For å få tilsendt rammeavtalene kan du sende henvendelse til innkjop@sikt.no.

Vedlegg

Rettighetshavere servere og datalagring

Rammer for minikonkurranser

Eksempel - minikonkurranse

Eksempel - konfig og pris

Poeng fra hovedkonkurransen

Relaterte tjenester

Sikt tilbyr andre tjenester innenfor servere og datalagring

Rammeavtale for nettverksutstyr

Rammeavtalen dekker nettverksutstyr inkl. brannmurer og optikk m/tjenester.

Kontraktsperiode

Avtalen er inngått for perioden 20. august 2020 til 20. august 2023.

Avtalen kan forlenges med 1 år, maksimalt til 20. august 2024.

Leverandør- og kontaktinformasjon

Leverandør: Atea

Hvordan ta i bruk rammeavtalen

Virksomheten signerer avropsavtale med leverandør.

Avtaledokumenter

For å få tilsendt rammeavtalene kan du sende henvendelse til innkjop@sikt.no.

Vedlegg

Rettighetshavere nettverksutstyr

Mal avropsavtale

Rammeavtale for forhandler av programvare

Avtale for forhandler av programvare omfatter programvarelisenser for formidling av programvare inkl. rådgivning, bistand og support.

Kontraktsperiode

Avtalen er inngått for perioden 1. juli 2020 til 1. juli 2023.

Avtalen kan forlenges med 1 år, maksimalt til 1. juli 2024.

Leverandør- og kontaktinformasjon

Leverandør: Crayon

Bestillinger basert på tilsendt tilbud sendes til lisens@crayon.com, med kopi til kunde-eier.
Spørsmål om priser, tilbudsforespørsler og lignende dersom rettighetshaver ikke kjenner kunde-eier, sendes til breddesoftware@crayon.com.

Hvordan ta i bruk rammeavtalen

Virksomheten signerer avropsavtale med leverandør.

Avtaledokumenter

For å få tilsendt rammeavtalene kan du sende henvendelse til innkjop@sikt.no.

Vedlegg

Rettighetshavere til avtalen for Forhandler av programvare (pdf)

Avropsavtale - Forhandler av programvare (word)

Rammeavtaler for skrivere

Rammeavtaler for skrivere, multifunksjonsmaskiner (MFP) og sikker utskrift samt tilhørende løsninger og tjenester.

Statens innkjøpssenter er i prosess for å etablere nye rammeavtaler for skrivere og MFP for statlig sektor. Sikt deltar i denne prosessen.

Kontraktsperiode

Avtalene er inngått januar 2020, og opsjon på forlengelse til 31. desember 2023 er utløst.

Leverandør- og kontaktinformasjon

Canon Norge AS
Dustin Norway AS
 • Canon skrivere og multifunksjonsmaskiner
 • Jan Aage Nordang
  Telefon: 469 28 787
  Epost: jan@dustin.no
Ricoh Norge AS
Hvordan ta i bruk rammeavtalen

Den enkelte virksomhet må gjennomføre en minikonkurranse for å velge leverandør. Rammer for minikonkurranse finnes som vedlegg nederst på siden. Etter at leverandør er valgt signeres en avropsavtale mellom virksomheten og valgte leverandør. Avropsavtalen ligger ved rammeavtalen. Når avropsavtalen er signert av begge parter sendes en kopi til til innkjop@sikt.no.

Avtaledokumenter

For å få tilsendt rammeavtalene kan du sende henvendelse til innkjop@sikt.no.

Vedlegg

Rettighetshavere skrivere

Prosedyrer for tildeling av kontrakter innenfor rammeavtalen

Liten avropsavtale

Minikonkurranse

Minikonkurranse_Pris- og kravskjema

Poeng fra hovedkonkurransen

Rammeavtale telefoni - Telia

Rammeavtale for abonnement og trafikk på mobiltelefoni, fasttelefoni i tilknytning til Sikt sanntid, samt tilhørende tjenester innenfor telefoniområdet.

Telia er primær leverandør av disse tjenestene, men grunnet lokale forhold kan enkelte rettighetshavere måtte ta i bruk sekundær avtale med Telenor. Dekning, kapasitet og ytelse vil være forhold som den enkelte rettighetshaver legger til grunn ved vurdering av lokale forhold. I tillegg kan det være enkelte abonnement som på grunn av lokalisering eller tilgjengelighet vil være kostnadskrevende å bytte, og hvor man må videreføre eksisterende abonnement.

Kontraktsperiode

Avtalen er inngått for perioden 1. desember 2018 til 1. desember 2021, med opsjon på forlengelse i ytterligere 3 år/1+1+1, maksimalt til 1. desember 2024. Avtalen er forlenget til 1. desember 2023.

Leverandør- og kontaktinformasjon

Leverandør: Telia Norge AS

Hvordan ta i bruk rammeavtalen

Virksomheten tar kontakt med leverandøren slik at man får signert en avropsavtale. Når avropsavtalen er signert av begge parter sendes en kopi på epost til: innkjop@sikt.no.

Se her angående GDPR og personvern hos Telia.

Avtaledokumenter

For å få tilsendt rammeavtalene kan du sende henvendelse til innkjop@sikt.no.

Vedlegg

Rettighetshavere telefoni (pdf)

Informasjonsskriv fra Telia om avtalen (pdf)

Informasjon fra Telia om databehandling og GDPR (pdf)

Rammeavtale teletjenester - Telenor

Sekundær rammeavtale for abonnement og trafikk på og mobiltelefoni, samt tilhørende tjenester innenfor området.

Sikt har en primær rammeavtale med Telia om leveranse av teletjenester til universitets- og høgskolesektoren. Der lokale forhold gjør at brukere hos rettighetshavere ikke får tilfredsstillende tjenester med primærleverandørens radionett kan rammeavtalen med sekundærleverandøren benyttes. Nærmere beskrivelse av vilkår for bruk av sekundæravtalen fremgår av rammeavtalens bilag.

Kontraktsperiode

Avtalen er inngått for perioden 25. mars 2020 til 1. desember 2021, med opsjon på forlengelse i ytterligere 3 år/1+1+1, maksimalt til 1. desember 2024. Avtalen er forlenget til 1. desember 2023.

Leverandør- og kontaktinformasjon

Leverandør: Telenor Norge AS

Hvordan ta i bruk rammeavtalen

Virksomheten tar kontakt med leverandøren slik at man får signert en avropsavtale. Når avropsavtalen er signert av begge parter sendes en kopi på epost til: innkjop@sikt.no.
GDPR og personvern: For tradisjonelle telekomtjenester er Telenor databehandler. For Telenor bedriftstjenester som ikke er rene telekomtjenester, vil Telenor som hovedregel være databehandler på vegne av kunden. Rollefordelingen for de ulike tjenestene er forklart under Telenors Vilkår for behandling av personopplysninger.

Avtaledokumenter

For å få tilsendt rammeavtalene kan du sende henvendelse til innkjop@sikt.no.

Vedlegg

Rettighetshavere teletjenester (pdf)

Under er de spesifikke betingelsene for tjenesten listet. For øvrig gjelder Sikts generelle tjeneste- og leveransebetingelser.

Servicenivå

Spørsmål angående de enkelte innkjøpsavtalene skal rettes til de respektive leverandørene.

Sikt håndterer henvendelser vedrørende anskaffelsesprosesser, overordnede rammeavtaler, samt endringsønsker fra virksomhetene.

Henvendelser til Sikt håndteres på Servicenivå 2.