Vanlige spørsmål om personvern og meldeskjema

Med godt over 10 000 prosjekter som blir meldt inn hvert år, får vi mange spørsmål om personvern og utfylling av meldeskjema. Her har vi samlet svar på noen vanlige spørsmål.

Generelle spørsmål om personvern og vurderinger

En personopplysning er en opplysning som kan identifisere en person, enten direkte eller indirekte.

Indirekte identifiserende betyr at opplysningene i kombinasjon kan gjøre at en person er identifiserbar.

Les mer om hva som regnes som personopplysninger.

Særlige kategorier er det som før ble kalt for sensitive opplysninger.

Dette kan være opplysninger om:

 • helseforhold
 • etnisk opprinnelse
 • politisk ståsted
 • religiøs og filosofisk overbevisning
 • fagforeningsmedlemskap
 • seksuell orientering
 • genetikk og biometri
 • straffedom og lovbrudd

Helseopplysninger favner vidt, og omfatter opplysninger om både fysisk og psykisk helse.

Les mer om særlige kategorier av personopplysninger.

Dersom du skal samle inn data med personopplysninger i løpet av prosjektet ditt, så regnes dette som at du behandler personopplysninger.

Dette kan også gjelde dersom du bruker en tjeneste for spørreskjema der du ikke selv vet hvem som har svart, hvis tjenesteleverandøren kan identifisere deltakerne.

Du behandler også personopplysninger hvis du tar opp stemme på lydopptak, selv om du ikke registrer navn eller andre opplysninger.

Les mer om hva som regnes som en behandling.

Vi har et mål om at alle skal få en vurdering eller tilbakemelding innen 30 dager.  

Det er større sannsynlighet for at vurderingen går raskt hvis meldeskjemaet er godt og tilstrekkelig utfylt. Husk å laste opp nødvendig dokumentasjon, som f.eks. informasjonsskriv og intervjuguide, før du sender inn. 

Omfang og kompleksitet på prosjektet kan også påvirke vurderingstiden, samt når på året meldeskjemaet sendes inn. Typisk er det ekstra stort påtrykk ved semesterstart.

Du kan skrive meldinger til rådgiver i meldingsdialogen til meldeskjemaet ditt.

Generelle spørsmål om meldeskjema

Vi har en generell guide for utfylling av meldeskjemaet, og en kort sjekkliste for hva du må ha klart.  

I meldeskjemaet finner du hjelpetekster ved å holde pekeren over de små spørsmålstegnene. 

Du kan også sende direktemelding til din rådgiver via meldingsdialogen i meldeskjemaet, eller bruke chat mellom 12 og 14.

Dersom du er student og skal melde inn et studentprosjekt, hør gjerne med veilederen din for tips og råd.

Du finner en utskriftsvennlig versjon/PDF av meldeskjemaet ditt ved å trykke på knappen «Eksporter» øverst i meldeskjemaet. Her finner du også vurderingen, ved å trykke på knappen "Vurdering".

I Chrome og Firefox lagrer du PDF ved å klikke på "Skriv ut" og velge "Lagre som PDF". 

Endringer i prosjektet meldes ved at du oppdaterer meldeskjemaet som er vurdert. 

Etter å ha lagt inn endringene, må du returnere meldeskjemaet til rådgiver ved å trykke «Bekreft innsending» på siden «Send inn».

Rådgiver gjør en ny gjennomgang, og sender en oppdatert vurdering om/når alt er på plass. Tips: 

 • Skriv gjerne en kort oppsummering av endringene i meldingsdialogen til meldeskjemaet, slik at vi raskt kan sette oss inn i endringene og unngå eventuelle misforståelser.  
 • Husk å tilpasse informasjonsskrivet til deltakerne i tråd med eventuelle endringer, dersom endringene legges inn før datainnsamlingen igangsettes. 

Her kan du lese mer om hvilke endringer som skal meldes.​  

Alle prosjekter med tilhørende meldeskjema som er opprettet hos oss skal vises på minforskning.sikt.no.

Om prosjektet ikke vises her, er du sannsynligvis logget inn med feil bruker.  

Forsøk å logge ut, for så å logge inn igjen med den brukeren du opprettet meldeskjema med (Feide, Google eller brukernavn og passord). 

Vi anbefaler ellers å bruke Mozilla Firefox eller Google Chrome. Noen opplever problemer med nettlesere som Internet Explorer, Edge og Safari.

Hvilke prosjekt skal meldes?

Ja. Et lydopptak registrerer stemmen til en person, som i seg selv er en personopplysning.  

Lydopptak av samtaler innebærer altså registrering av personopplysninger. Dette gjelder alle lydopptak som gjøres av personer som prater. 

Ja. Prosjektet må meldes hvis du på et tidspunkt behandler personopplysninger. Dette gjelder selv om alle deltagerne vil bli anonymisert i publikasjonen/oppgaven. 

En behandling er enhver prosess du gjør med personopplysninger.  

Dette inkluderer blant annet innsamling, registrering, bearbeiding, analyse, overføring, lagring, publisering og arkivering.

Behandling viser altså til alt du gjør med dataene. 

Om du ikke skal samle inn eller behandle personopplysninger i prosjektet, trenger du ikke melde det inn.  

For at et prosjekt skal regnes som anonymt, kan ingen personer i noen faser av prosjektet være mulig å identifisere.

Merk ellers at det bare er forskere og studenter ved institusjoner som har avtale med Sikt som skal melde sine prosjekter til oss.

Ja, hvis du er forsker eller student ved en institusjon i Norge som har avtale med oss, og denne institusjonen er behandlingsansvarlig for prosjektet.

Den behandlingsansvarlige institusjonen er den institusjonen som skriver ut graden din. Dette gjelder for master- og bacheloroppgaver. 

Hvis du er usikker på om din institusjon er behandlingsansvarlig, hør med internt personvernombud.  

Nei. Kun prosjekter der behandlingsansvarlig institusjon har avtale med Sikt skal meldes til oss.

Tekniske spørsmål om meldeskjema

Når du oppretter et prosjekt, får du tilgang til å administrere prosjektet. Den som står som prosjektansvarlig får automatisk tilsendt en tilgangsinvitasjon.

Sikts rådgivere har lesetilgang til meldeskjemaet og prosjektet, og vi kan skrive meldinger til deg i meldingsdialogen.   

Brukere ved forskningsinstitusjonen du tilhører, har lesetilgang til meldeskjemaet og dialogen med Sikt via Institusjonsportalen. Her får institusjonen oversikt over alle pågående og tidligere innmeldte prosjekter som er registrert hos institusjonen. 

Du kan velge å gi andre tilgang til meldeskjemaet ditt.

Dette gjør du via funksjonen "del prosjekt" som du finner oppe til venstre på menylinjen i meldeskjema.

Du kan velge mellom tre tilgangsnivå:

 • administrere (kan dele tilgang videre)
 • redigere (lese og redigere)
 • lese (se alt innhold)

Listen i meldeskjemaet inneholder alle institusjoner som har en avtale med Sikt om personverntjenester (tidligere NSD). Dersom din institusjon ikke dukker opp i listen, er dette trolig fordi din institusjon ikke har avtale med oss. 

Kontakt oss for nærmere avklaringer dersom du mistenker feil eller dersom din institusjon ønsker å inngå avtale med Sikt. 

Ved datoen for prosjektslutt som du har oppgitt i skjemaet, får du et e-postvarsel med lenke til minforskning.sikt.no.

Via denne lenken kan du bekrefte at behandlingen av personopplysninger er avsluttet (som er det prosjektslutt betyr i denne sammenhengen).

Hvis du har mistet tilgangen til meldeskjemaet, ta kontakt med oss. Husk å oppgi referansenummer til meldeskjemaet ditt.

Kontakt Sikts personverntjenester

 • Meldingsdialog: Logg inn på minforskning.sikt.no og kontakt rådgiver via melding.
 • Chat: Er åpen hverdager kl. 12–14. Stengt onsdager.
 • Telefon: +47 73 98 40 40 hverdager kl. 10–12. Stengt onsdager.

Ressurssider for personvern i forskning