Personverntjenester

For å sørge for at forskningen får tilgang til nødvendige persondata, leverer vi personverntjenester til 130 norske forsknings- og utdanningsinstitusjoner. 

Personverntjenestene for forskning er innrettet mot innsamling av data til forskningsformål, mens personvernombudstjenestene favner om all behandling av personopplysninger ved institusjonen.

Produkter og tjenester innen personvern og informasjonssikkerhet

Innloggingstjenester

Snarveier for personverntjenester