Personverntjenester

For å bistå forskning med å få tilgang til nødvendige persondata, leverer vi personverntjenester til 130 norske forsknings- og utdanningsinstitusjoner. 

Vi kan også bistå institusjoner med å ivareta sine plikter knyttet til god ivaretakelse av personvern generelt.

Personverntjenestene for forskning er innrettet mot innsamling av data til forskningsformål, mens personvernombudstjenestene favner om all behandling av personopplysninger ved institusjonen.

Produkter og tjenester innen personvern og informasjonssikkerhet

Innloggingstjenester

Snarveier for personverntjenester

Brukermedvirkning