Personverntjenester

For å sørge for at forskningen får tilgang til nødvendige persondata, leverer vi personverntjenester til 130 norske forsknings- og utdanningsinstitusjoner. 

Personverntjenestene for forskning er innrettet mot innsamling av data til forskningsformål, mens personvernombudstjenestene favner om all behandling av personopplysninger ved institusjonen.

Produkter og tjenester innen personvern og informasjonssikkerhet