Avtaler om personverntjenester for forskning

Her finner du en oversikt over institusjonene som har avtale med Sikt om personverntjenester. Forskere og studenter ved disse institusjonene skal melde sine forskningsprosjekter til Sikt hvis prosjektet behandler personopplysninger. 

Noen institusjoner har individuelle tilpasninger for hvilke prosjekt som skal meldes. Ta kontakt med personvernombudet for din institusjon dersom du er i tvil.

Institusjoner med avtale om personverntjenester i forskning

 • Ansgar Høyskole
 • Apokus AS – Apotekenes kompetanse- og utviklingssenter
 • Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO)
 • Arkivet freds- og menneskerettighetssenter
 • Betanien sykehus
 • Blå Kors Borgestadklinikken
 • Blå Kors Lade Behandlingssenter 
 • Chr. Michelsens Institute 
 • CICERO Senter for klimaforskning 
 • CONEXUS AS 
 • Dronning Mauds Minne – Høgskole for barnehagelærerutdanning 
 • European Social Survey ERIC 
 • FAFO Institutt for arbeidsliv- og velferdsforskning AS 
 • Fjellhaug Internasjonale Høgskole 
 • Flymedisinsk institutt 
 • Forsvarets Høgskole 
 • Handelshøyskolen BI 
 • Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS 
 • Havforskningsinstituttet 
 • Helse Fonna HF 
 • Helse Stavanger HF 
 • Helsepartner Rehabilitering AS 
 • HK-dir - Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse 
 • Høgskolen i Innlandet 
 • Høgskolen i Molde – Vitenskapelig Høgskole i Logistikk 
 • Høgskolen i Østfold 
 • Høgskulen i Volda 
 • Høgskulen på Vestlandet 
 • Høyskolen for ledelse og teologi 
 • Høyskolen for yrkesfag 
 • Høyskolen Kristiania – Ernst G. Mortensens Stiftelse 
 • Husbanken 
 • ideas2evidence 
 • Institutt for fredsforskning 
 • Institutt for psykologisk rådgivning 
 • Institutt for samfunnsforskning 
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 
 • KIFO Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning 
 • Kompetansesenteret Tannhelse Midt 
 • Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter 
 • Kristiansund Kommune 
 • Kunsthøgskolen i Oslo 
 • Laerdal Medical AS 
 • Learn Lab 
 • LEFO – Legeforskningsinstituttet 
 • LFSS Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord 
 • Lovisenberg diakonale høgskole 
 • Martina Hansens Hospital AS 
 • MEDDOC AS 
 • MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn 
 • Møreforsking AS 
 • Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering - Rehabiliteringssenteret AiR 
 • Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress 
 • Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge 
 • NIBIO – Norsk institutt for bioøkonomi 
 • NIFU – Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning 
 • NILU
 • NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS 
 • NLA Høgskolen AS 
 • Nofima AS 
 • NOKUT – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen 
 • NORCE Norwegian Research Centre AS 
 • Nord Universitet 
 • Nordlandsforskning AS 
 • Norges Handelshøyskole 
 • Norges idrettshøgskole 
 • Norges institusjon for menneskerettigheter 
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet – NMBU 
 • Norges musikkhøgskole 
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 
 • Norsk Gestaltinstitutt Høyskole 
 • Norsk institutt for kulturminneforskning NIKU 
 • Norsk institutt for naturforskning 
 • Norsk institutt for vannforskning 
 • Norsk Regnesentral 
 • Norsk Treteknisk Institutt
 • Norsk Utenrikspolitisk Institutt 
 • NORSUS Norsk institutt for bærekraftsforskning 
 • NTNU Samfunnsforskning AS 
 • Oslo Economics 
 • Oslo Kommune 
 • Oslo Nye Høyskole AS 
 • OsloMet – storbyuniversitetet 
 • Politihøgskolen 
 • Proba samfunnsanalyse 
 • Rambøll Management Consulting AS 
 • Regionsenter for barn og unges psykiske helse, øst og sør 
 • RURALIS – Institutt for rural- og regionalforskning 
 • Samfunns- og næringslivsforskning AS 
 • Sàmi Allaskuvla 
 • Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter 
 • Simula Research Laboratory 
 • Sjukehusapoteka Vest HF 
 • Sørlandet sykehus HF 
 • St. Olavs Hospital 
 • Statens arbeidsmiljøinstitutt 
 • Statped 
 • Steinerhøyskolen 
 • Stiftelsen Beitostølen Helsesportsenter 
 • Stiftelsen CatoSenteret 
 • Stiftelsen Frambu 
 • Stiftelsen Helseutvalget 
 • Stiftelsen Kvinneuniversitetet Nord 
 • Stiftelsen Norsk senter for økologisk landbruk 
 • Stiftelsen SINTEF 
 • Stiftelsen SOR 
 • Stiftelsen Verdighetsenteret 
 • Stiftinga Vestlandsforsking 
 • Sunnaas sykehus HF 
 • Sykehusapotekene i Midt-Norge HF 
 • Sykehuset i Vestfold HF 
 • Sykehuset Østfold HF 
 • Sykehuset Telemark HF 
 • Sørlandet sykehus HF
 • Tannhelsetjenestens kompetansesenter – Rogaland 
 • Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst 
 • Tannhelsetjenestens kompetansesenter Vestland 
 • Telemarksforsking 
 • Transportøkonomisk institutt 
 • Troms og Finnmark fylkeskommune, Tannhelse 
 • Tyrilistiftelsen 
 • UiT Norges Arktiske Universitet 
 • Universitetet i Agder 
 • Universitetet i Bergen 
 • Universitetet i Oslo 
 • Universitetet i Sørøst-Norge 
 • Universitetet i Stavanger 
 • Valnesfjord Helsesportssenter 
 • Vestfold og Telemark fylkeskommune 
 • VID vitenskapelige høgskole 
 • VIGØR Rehabiliteringssykehus AS 
 • Viken senter 

Kontakt Sikts personverntjenester

 • Meldingsdialog: Logg inn på minforskning.sikt.no og kontakt rådgiver via melding.
 • Chat: Er åpen hverdager kl. 12–14. Stengt onsdager.
 • Telefon: +47 73 98 40 40 hverdager kl. 10–12. Stengt onsdager.

Relaterte sider om personvern i forskning