Rett på nett med eduroam

Moderne kommunikasjon foregår trådløst, men faktum er at vi fremdeles gjerne forflytter oss fysisk. eduroam garanterer enkel og sikker tilgang til trådløst nett ved tilknyttede virksomheter over hele verden – uten å legge inn påloggingsdetaljer på nytt.

Internasjonal kunnskapsutveksling er en forutsetning for innovasjon og utvikling innen de fleste fagområder.

Mye av samarbeidet mellom studenter og forskere kan foregå ved hjelp av gode nettløsninger, likevel er fysiske møter fremdeles uunnværlig for mange.

Ansatte og studenter i kunnskapssektoren reiser for å knytte kontakter, for å tilegne seg kunnskap og for å utveksle erfaringer.

Med eduroam kan vi enkelt tilby internett trådløst til brukere som beveger seg mellom flere institusjoner.

-Petter Bjørbæk, seksjonsleder nettdrift, UiO

eduroam – education roaming

Med eduroam – education roaming – blir brukerne automatisk koblet på trådløst nett ved tilknyttede virksomheter, uten å legge inn brukernavn og passord på nytt.

Tilkoblingen til trådløst gjestenett fungerer like enkelt og sikkert som ved hjemmeinstitusjonen. Enkel pålogging gir rask tilgang – slik tilrettelegger eduroam for samarbeid på tvers av virksomheter i kunnskapssektoren, både nasjonalt og internasjonalt.

Sikt har ansvaret for å levere tjenesten til kunnskapssektoren i Norge. eduroam er en del av grunnpakken fra Sikt, har i dag 450 tilkoblingspunkter i Norge og er tilgjengelig i over 100 land.

Om eduroam

Er eduroam pålitelig?

Tjenestens pålitelighet er i hovedsak avhengig av de samarbeidende institusjoner som tilbyr tjenesten, samt den nasjonale infrastrukturen for autentisering.

Sikt har ansvaret for den nasjonale infrastrukturen for autentiseringen (RADIUS proxy-tjenere). De nasjonale serverne er plassert på forskjellige fysiske lokasjoner og overvåkes hele døgnet av både Sikt og eduroam Operations Team på europeisk nivå.

Sikt representerer sine kunder i det internasjonale forumet eduroam steering group.

Sikkert gjestenett

eduroam gjør tilknyttede institusjoner til attraktive møteplasser fordi sikkerheten på det trådløse gjestenettet er ivaretatt og tilkoblingen er sømløs. 

Løsningen minimerer arbeidet for nettverksansvarlig ved virksomheten da det ikke lenger er nødvendig å opprette midlertidige tilganger for besøkende tilknyttet eduroam-familien. For gjester fra virksomheter som ikke tilbyr eduroam, gjøres wifi tilgjengelig med Trådløst gjestenett fra Sikt.

Ved bruk av eduroam blir brukernes påloggingsdetaljer kun kommunisert til hjemmeinstitusjonen, og både nettverksansvarlig og brukere kan være trygge på at sikkerheten i det trådløse nettverket ivaretas av de beste eksisterende løsningene for kryptering og autentisering. 

Å tilby eduroam

Tjenesten innebærer at virksomheten har en 802.1X-løsning på plass lokalt, og dette kan benyttes til å gi en løsning for sikker trådløs tilknytning for brukerne og til å beskytte det kablede nettverket fra uautoriserte maskiner.

802.1X er en viktig komponent i Wi-Fi Protected Access (WPA), som er promotert og sertifiseres av Wi-Fi Alliance. Den er støttet i en raskt økende mengde produkter og klienter, og er et viktig steg mot å gjøre trådløse nettverk sikre.

Ved å utnytte de mulighetene som RADIUS, basestasjoner og switcher gir, kan man dynamisk sette brukeren på et bestemt VLAN. Ved å bruke den samme innloggingsprofilen, kan en bruker bli plassert i administrasjons-, ansatt-, student- eller gjestenettverk i tråd med gjeldende privilegier.

Kostnad

Etableringsavgiften for eduroam er 5000 kroner. For statlige universiteter og høyskoler er tjenesten inkludert i grunnpakken fra Sikt. For øvrige kunder er dette en separat tjeneste, og prisen beregnes ut fra størrelsen på organisasjonen.

Relaterte produkter og tjenester