Forskningsnettet: Kraftig infrastruktur for global kunnskapsdeling

Forskningsnettet er blant landets kraftigste nettinfrastrukturer. Det åpner opp for en verden av kunnskapsdeling, tilgjengelige data og ressurser gjennom tilgang til globale forskningsnettverk.

Mange forskningsprosjekter krever ekstremt høy nettkapasitet, kun da får forskere og studenter tilgang på nødvendige ressurser for å få gjort jobben sin.

Forskningsnettet er spesielt utviklet for å dekke forskernes behov, og er blant landets kraftigste nettinfrastrukturer.

Forskningsnettet muliggjør en internett-opplevelse på ypperste nivå for forskere, ansatte og studenter over hele landet, inkludert Svalbard.

Det globale forskningsnettet

Forskning og undervisning er lokal, nasjonal og global. Det er også Forskningsnettet.

Nettverket gir deg eksklusiv tilgang til de internasjonale motorveiene for dataoverføring, slik at du kan kommunisere med verdens fremste forskningsmiljøer og utdanningsinstitusjoner.

Det gir deg tilgang til forskningsinstrumenter, observatorier og digitale ressurser over hele planeten på en optimal måte.

En forutsigbar og kraftig nettilknytning

Forskningsnettet benyttes til å samle inn nye data som forskningen og samfunnet har stor nytte av. Det er en selvfølge å være del av den internasjonale kunnskapsdelingen for å nå så langt som mulig.

Det handler om å utnytte eksisterende data og ressurser – uavhengig av hvor i verden de befinner seg.

Forskningsnettet er kraftig dimensjonert for å dekke behovene for høy tilgjengelighet og lav tidsforsinkelse i forskning, slik at sektoren har tilgang på internett på ypperste nivå.

Nettet tilpasses behovene i sektoren

Nettet skal kunne støtte opp under et hvert digitaliseringstiltak og skal aldri være til hinder for, men legge til rette for, ny forskning.

Der løsningen ikke finnes er vi med på å skape den, i samarbeid med internasjonale forskningsmiljøer.

-Olaf Schjelderup, leder for Forskningsnettet i Sikt

Å være tilknyttet Forskningsnettet vil muliggjøre nye typer forskning, bl.a. geografisk distribuert og synkron forskningsinstrumentering, sensing med fiberkabler og høypresisjons tid- og frekvenstransfer.

Tilkobling til Forskningsnettet

For statlige universiteter og høgskoler er forskningsnettet en del av grunnpakken. Kunder tilkobles normalt Sikts forskningsnett med minimum 1 Gbit/s Ethernet-grensesnitt, men lavere kapasiteter kan produseres på forespørsel. Vanlig tilknytningskapasitet er i dag 10 eller 100 Gbit/s.

Nettforbindelser gjennom forskningsnettene er totalt transparent, en viktig egenskap man vanligvis ikke finner i kommersielle nett. Slik kan man kjøre ende-til-ende kommunikasjon uten hindringer eller flaskehalser.

Alle institusjoner har frem til i dag fått tilgang til så mange offisielle IPv4-adresser som det kan dokumenteres behov for. Forskningsnettet er fullt utbygd med IPv6 og multicast som også tilbys som standard.

Det gjøres ulike målinger og det samles kontinuerlig trafikkstatistikk. Resultatene gjøres tilgjengelige.

Ekstra tilknytninger for eventuell lastdeling og redundans kan etableres.

For særlig lastkrevende applikasjoner og/eller som krever absolutt fast tidsforsinkelse kan dedikerte optiske forbindelser tilbys nasjonalt og internasjonalt. Spesifikt rutingoppsett for selektiv trafikkstyring kan settes opp for dette.

Relaterte produkter og tjenester