Forsknings- og universitetsnettet i Norge – Uninett

Forskningsnettet er blant landets kraftigste nettinfrastrukturer, og inngår i et verdensomspennende nett. Det brukes av mer enn 150 organisasjoner i forskning og utdanning.

Fordeler med Forskningsnett fra Sikt

  • Direkte tilgang til de internasjonale motorveiene for dataoverføring mellom undervisnings- og forskningsinstitusjoner.
  • Høy kapasitet, høytilgjengelig og lavest mulig tidsforsinkelse.
  • En stor del av det norske internett, tilknyttet alle norske NIX-punkter.
  • Alltid IPv4 og IPv6 med multicast.
  • Tilknytningskapasitet på 10 eller 100 Gbit/s (snart 400G).
  • Nettet er tilpasset din organisasjons behov.
  • Alle statlige universiteter og høgskoler har Forskningsnettet.
Interessert? Kontakt oss

Vi leverer:

Forskningsnettet leverer nettjenester på ypperste nivå for forskere, ansatte og studenter over hele landet.

Forskningsprosjekter kan kreve ekstremt høy nettkapasitet. Med Forskningsnettet får forskere og studenter tilgang til nettkapasitet som muliggjør verdensledende forskning.

Forskningsnettet er spesielt utviklet for å dekke forskernes behov, og dette gjør det til en av landets kraftigste nettinfrastrukturer. Nettet gjør det mulig å drive med datadrevet forskning i verdensklasse.

Våre eksperter kan skreddersy private nettforbindelser i nettverket spesielt tilpasset din virksomhets behov.

Tilleggstjenester og relaterte tjenester

Med Forsknings- og universitetsnettet Uninett får du

Forskningsnettet er dimensjonert for å dekke behovene for stor kapasitet, høy tilgjengelighet og lav tidsforsinkelse. Slik får sektoren tilgang til internett på ypperste nivå.

Vi sender dataene dine på den korteste mulige strekningen via de internasjonale motorveiene for dataoverføring. Dette gir deg svært lav forsinkelse, både nasjonalt og internasjonalt. Det betyr at det bare er geografisk avstand og lyshastigheten som vil gi forsinkelser.

Du vil kunne utnytte båndbredden på nettet fullt ut til å overføre data til andre akademiske brukere i verden. I praksis vil dette si at store mengder data kan flyttes mellom internasjonale samarbeidspartnere på en veldig effektiv måte.

Når du og en annen partner er tilkoblet et av de 150 forskningsnettene i verden med for eksempel 10 Gbit/s aksessforbindelse, vil dere kunne overføre 10 Gbit/s data i timesvis.

Vi hjelper deg også med å skreddersy redundante aksessforbindelser til kontorstedene dine, slik at du ikke mister nettforbindelsen ved skader eller feil.

Alle statlige universiteter og høgskoler har forskningsnettet. Kunder tilkobles normalt Sikts forskningsnett med minimum 1 Gbit/s Ethernet-grensesnitt. Vanlig tilknytningskapasitet er i dag 10 eller 100 Gbit/s.

Alle institusjoner har frem til i dag fått tilgang til så mange offisielle IPv4-adresser som det kan dokumenteres behov for. Forskningsnettet er fullt utbygd med IPv6 og multicast som også tilbys som standard.

Vi gjør ulike målinger og samler kontinuerlig trafikkstatistikk både for det nasjonale nettet, men også på internasjonalt nivå. Vi har et tett samarbeid med de 150 forskningsnettene i verden, og dette gjør driften av hele nettet svært god. Resultatene fra målingene er også åpent tilgjengelig slik at du kan gjøre videre analyser selv.

Har du ulike ønsker for hvor datatrafikken til og fra din organisasjon skal flyte? Som kunde av forskningsnettet kan du bestille at trafikken din skal flyte langs bestemte veger gjennom nettet.

Ønsker du å sikre ekstra god kapasitet eller pålitelighet på nettet? Vi kan også tilby deg løsninger for å dele trafikken (lastbalansere) eller duplisere den mellom to ulike veier.

Se våre skreddersydde løsninger for private nettforbindelser

Ønsker du at vi også leverer og drifter din institusjon sitt nettverksutstyr?

Les mer om lokalnett CNaaS

Sikt har noen av landets fremste eksperter på nett-teknologi. Vi bistår kunder med nettdesign, lokal feilsøking og råd for hvordan du får best mulig nett. Vi har også beredskapsvakt hele døgnet.

Relaterte produkter og tjenester

Kontakt oss

Vedlegg:

Av sikkerhetsmessige grunner må vedlegg ettersendes. Du vil motta en bekreftelse på oppgitte e-post. Du kan ettersende vedlegg ved å svare på denne e-posten.