Data og infrastruktur

Sikt hjelper kunnskapssektoren med nettverk, innlogging og datadeling, video og telefoni og dessutan cybertryggleik og personvern.