– Blant de viktigste tjenestene ved UiO

– Sikt bidrar med høy kompetanse og har gode teknikere som det er fint å sparre med og som er verdifulle ressurser for oss.

Petter Bjørbæk er seksjonsleder for nettdrift ved Universitetets Senter for Informasjonsteknologi (USiT), ved Universitetet i Oslo.

Med 2 000 aksesspunkter og inntil 26 000 unike brukere pr. døgn, er UiO en betydelig kunde og bruker av Sikt sine nettverkstjenester. Bjørbæk kjenner tjenestene svært godt, da han ikke bare benytter dem som kunde, men også har vært med på utvikling og tilrettelegging av flere av dem.

– Sikt sine nettverksløsninger er blant de viktigste tjenestene ved UiO, forteller han. – Sikt sin kompetanse som koordinator for forskningsnettet og hvordan Sikt tilrettelegger for et felles community, det er en nøkkel til suksess.

Det globale Forskningsnettet

Som de andre statlige høgskolene og universitetene i Norge er UiO tilknyttet Forskningsnettet. Bjørbæk beskriver nettverket som en suksess, og nevner den kraftige infrastrukturen og kompetansemiljøet som spesielt viktig.

I tillegg vektlegger han mulighetene Forskningsnettet gir, både nasjonalt og internasjonalt.

– Forskningsnettet har en god og stabil infrastruktur for overføring av store datamengder. Det gjør at man kan drive forskning i distriktene med de samme forutsetningene som i de store byene, og det knytter oss samtidig til internasjonale forskningsnettverk.

Sikrer kvalitet på hybrid undervisning

Under pandemien var Forskningsnettet og Sikt sine tjenester avgjørende for å sikre kvalitet i utdanningen, f.eks ved bruk av Zoom.

Da både elever, studenter og lærekrefter ble henvist til hjemmearbeid, var de avhengig av godt fungerende løsninger som tillot dem å fortsatt kommunisere med hverandre.

Undervisningsmetoder for bruk av digitale verktøy som ble nødvendig under pandemien, blir nå videreført og åpner for nye muligheter innen fjernundervisning.

Forskningsnettet muliggjør bedre utnyttelse av ressurser.

-Petter Bjørbæk

– Forskningsnettet var avgjørende for å sikre kvaliteten på digital undervisning, som f.eks. bruk av Zoom under pandemien. Det muliggjør bedre utnyttelse av ressurser til hybrid undervisning som kombinerer fysiske og virtuelle klasserom.

– Der løsningen ikke finnes er vi med på å skape den

Bjørbæk ser stor verdi i å være del av et community hvor kunnskap og erfaring kan utveksles for å utvikle teknologi og tjenester videre.

– Rundt Forskningsnettet finnes et kollegium av dyktige mennesker i Norge og andre land som er utrolig viktig for oss, sier han. – Et slikt community lar oss sparre, dele erfaringer og ikke minst videreutvikle Forskningsnettet sammen.

Sikt sin kompetanse som koordinator for forskningsnettet og hvordan Sikt tilrettelegger for et felles community, det er en nøkkel til suksess.

-Petter Bjørbæk

Dette samarbeidet vektlegges også av Olaf Schjelderup, leder for Forskningsnettet hos Sikt. Han beskriver nettverket som en global infrastruktur med helt spesielle egenskaper.

– Forskningsnettet skal aldri være til hinder for, men snarere legge til rette for ny forskning, sier Schjelderup. – Der løsningen ikke finnes er vi med på å skape den, i samarbeid med internasjonale forskningsmiljøer.

CNaaS bringer Forskningsnettet fram til brukeren

For å bringe kvaliteten på Forskningsnettet over dørstokken og inn på institusjonene slik at det kommer forskere, studenter og ansatte til gode, er man avhengig av høy kvalitet på lokalnettet.

UiO er en stor institusjon med mye kompetanse internt og drifter sitt eget nett, men har vært deltagende i både design og oppstart av CNaaS (Campus Network as a Service) lokalnett for kunnskapssektoren.

Bjørbæk har stor tro på CNaaS som løsning, og mener det spesielt er spesielt nyttig for de mindre institusjonene, som er avhengig av en god lokalnettløsning, men som ikke har ressurser til å drifte et slikt nett selv.

– Etableringen av CNaaS viser hvordan man kan bruke felles verktøy og tankesett til å bygge et stabilt og sikkert campusnett, og ikke minst et community for kunnskapsdeling, sier han.

En viktig jobb for sektoren

Med forskningsnettet fram til døra og et godt lokalnett som bringer den høye kvaliteten inn på institusjonen, er neste skritt å tilgjengeliggjøre nettverket for brukerne på en best mulig måte.

Universitetet i Oslo er en stor virksomhet som har høy IT-kompetanse internt, men har valgt å benytte seg av Sikt sin tjeneste Trådløst gjestenett for besøkende. Bjørbæk beskriver tjenesten som pålitelig og ressursbesparende for sin avdeling.

– Vi kjøper Trådløst gjestenett direkte fra Sikt. Tjenesten fungerer fint, den er god og stabil og ikke minst gjør den det enkelt for oss, forteller Bjørbæk. – Løsningen er en viktig jobb Sikt gjør for sektoren totalt sett, både arbeids- og ressursmessig.

Den trygge havnen eduroam

En høy andel av de besøkende ved UiO er imidlertid del av den internasjonale eduroam-familien.

Med eduoram (education roaming) blir brukerne automatisk koblet på trådløst nett ved tilknyttede virksomheter, uten å legge inn brukernavn og passord på nytt.

Brukerne velger automatisk eduroam der det finnes, fordi de anser det som en trygg havn å gå til.

-Petter Bjørbæk

Dette innebærer at tilkoblingen til wifi fungerer like sømløst og sikkert som ved hjemmeinstitusjonen.

I følge Bjørbæk gjør tjenesten det enkelt å tilby internett trådløst til brukere som beveger seg mellom flere institusjoner, og nettverksansvarlige ved UiO sparer tid på support:

– Etter hvert som flere har fått kjennskap til eduroam får vi færre henvendelser om brukerstøtte. Brukerne velger automatisk eduroam der det finnes, fordi de anser det som en trygg havn å gå til.