Trådløst gjestenett for virksomheter i kunnskapssektoren

Besøkende som ikke har tilgang til eduroam fortjener også et lett tilgjengelig wifi. Trådløst gjestenett fra Sikt er en komplett løsning som gjør det enkelt å tilby gjester rask tilgang med autentisering via SMS.

Ved å benytte trådløst gjestenett fra Sikt får din virksomhet et komplett trådløsttilbud som er tilgjengelig for alle besøkende.

Løsningen er enkel og arbeidsbesparende for både nettverksansvarlig ved den aktuelle virksomheten og for brukerne.

Selvbetjening via SMS

Tilgang til gjestenettet er basert på selvbetjening via SMS, og tjenesten tillater et stort antall samtidige brukere. Gjestene registrerer selv sitt telefonnummer i en velkomstportal.

Portalen kan tilpasses med profilering av virksomheten, hyggelige meldinger eller for å nå ut med viktig informasjon til alle besøkende.  

I tillegg til automatisk registrering er det mulighet for tildeling av brukere via helpdesk eller resepsjon. Dette kan f.eks. være aktuelt dersom man skal gi grupper av besøkende tilgang til nettverket i forbindelse med større arrangementer.

Kompletterer eduroam

Tjenesten Trådløst gjestenett fra Sikt kompletterer eduroam ved å la alle virksomhetens gjester logge seg på wifi på en rask og enkel måte, uavhengig av hvilke nettverkstjenester deres hjemmeinstitusjon tilbyr.

Om trådløst gjestenett fra Sikt

Hvordan fungerer trådløst gjestenett?

Gjester som kobler seg til gjestenettet vil bli bedt om å oppgi sitt mobilnummer i en velkomstportal, ingen øvrig informasjon er nødvendig.

Når dette er gjort mottar gjesten en SMS med pålogginsinformasjon. Når informasjonen er lagt inn blir det opprettet en gjestekonto.

Tildelt gjestenettkonto er aktiv i 12 timer og kan brukes på inntil tre enheter.

Enheter uten aktivitet vil bli frakoblet etter en tidsperiode som fastsettes av virksomheten selv. Om pålogging etter inaktivitet er påkrevd vil avhenge dels av utstyr og dels av konfigurasjon hos den enkelte.

Support fra Sikt

Ved behov for teknisk brukerstøtte er Sikts ekspertise tilgjengelig for nettverksansvarlige ved virksomhetene. Tjenesten overvåkes døgnkontinuerlig for kortest mulig responstid på feilmeldinger.

Hva består tjenesten av?

Trådløst gjestenett fra Sikt består av følgende komponenter: 

  • En felles plattform for omdirigering av autentisering (captive portal) 
  • Registrering og opprettelse av gjestekonti 
  • SMS gateway 
  • Mulighet for manuell opprettelse av brukerkontoer, for eksempel ved større arrangementer.  

Hver enkelt institusjon som benytter tjenesten trådløst gjestenett konfigurerer selv opp en ønsket SSID i sitt trådløse nett.

Denne SSID benytter “Trådløst gjestenett” som påloggingsportal. Alle tekniske detaljer i denne sammenheng blir utvekslet og testet ved inngåelse av avtale. 

Kostnad

Prisen for tjenesten består av: 

  • Etableringsavgift: kr. 5 000,- 
  • Årlig tjenesteavgift basert på virksomhetens størrelse 

Det finnes to alternativer for fakturering av SMS-utsendelse til brukerne:

  • Institusjonen faktureres kr. 0,89 pr. SMS 
  • Sluttbruker blir belastet kr. 2,00 pr. SMS 

Relaterte produkter og tjenester