– Helt suverene tjenester for SiÅs

CNaaS Studentbolig er et lokalnett skreddersydd for studentboliger for å gi studentene en velfungerende studiesituasjon og et mangfoldig fritidstilbud.

Studentboliger SiÅs. Fotografi.

Etter omfattende planlegging og installasjon av Sikts eksperter, var CNaaS studentbolig tilgjengelig ved 2155 studenthybler hos Studentsamskipnaden i Ås (SiÅs) i august 2021.

SiÅs har gode erfaringer med både installasjon, drift og oppfølging fra Sikt.

– Vi har utelukkende positive opplevelser med CNaaS Studentbolig, forteller Pål Magnus Løken, fungerende administrerende direktør ved SiÅs.

Han har vært involvert i hele prosessen for å installere CNaaS Studentbolig ved studentbyene i Ås; fra beslutning, via kartlegging og installasjon, og over til fasen med operativ drift av lokalnettet.

Dermed ble universitetets nettverk tilgjengelig for studentene i Ås – og med det robust nettdekning og trygg tilknytning til campusnettverket også fra studentboligene. 

Skreddersydd lokalnett for studentboliger

CNaaS står for Campus Network as a Service og er Sikt sin tjeneste for fastnett, trådløst nettverk, rutere, brannmurer og dataromnett til organisasjoner og bedrifter i kunnskapssektoren. CNaaS Studentbolig er Sikts lokalnettløsning skreddersydd for studentboliger.

Med CNaaS Studentbolig får studentene tilgang til Forskningsnettet unike kvalitet og robusthet, også når de er hjemme. I tillegg får studentene eduroam på hybel og i fellesareal.

– Et godt lokalnett er en forutsetning for kvalitet i forskning og utdanning, sier Vidar Faltinsen, produktområdeleder for campusnett i Sikt.

Med CNaaS lokalnett får forskere, studenter og ansatte forutsigbarheten, hastigheten og tryggheten de fortjener.

-Vidar Faltinsen, produktområdeleder campusnett i Sikt

– God installasjon, drift og oppfølging

Med Sikt som nettleverandør bygges campusnettet og studentbolig-nettet vegg i vegg, noe som gir optimale forhold for digital undervisning og tilgang til digitale ressurser på eget campus.

Alle boligene har både kablet nett og trådløst nett. Det trådløse nettet er tilgjengelig med både eduroam og privat SSID, slik at studentene trygt kan koble til privat laptop, smarttelefon, nettbrett eller medieavspillere som Apple TV og Chromecast.

Avgjørelsen om å installere CNaaS Studentbolig, har kommet både studenter og nettverksansvarlige til gode.

– Jeg var i utgangspunktet noe skeptisk til at lokalnettet skulle driftes eksternt. Nå ser jeg at det var helt riktig avgjørelse. Vi er blitt tatt fantastisk i mot, og tidligere Uninett (nå Sikt) leverer helt suverene tjenester for SiÅs, forteller Løken.

Vi er fornøyde med hele totalleveransen fra Sikt. Alt fra installasjon til drift og oppfølging underveis har vært veldig bra.

-Pål Magnus Løken, fungerende administrerende direktør SiÅs