KHiO dekker inn sårbarheten med CNaaS

– Vi trenger noen som tar tak når det går gærent og holder driften oppe kontinuerlig.

Geir Hamre Moe er teamleder IT ved Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO). Han er blant annet ansvarlig for at studenter og ansatte ved skolen får IT-verktøyene og nettilgangen de trenger for å utføre sitt arbeid.

Med 650 studenter er KHiO å regne som en liten skole, men den er stor i areal og har blandet bygningsmasse.

For å sikre god kvalitet på lokalnettet over samtlige av skolen 45 000 kvadratmeter har de valgt å benytte Sikts lokalnettløsning CNaaS (Campus Network as a Service).

– Vi er en liten skole med en liten IT-avdeling, og det betyr at vi er sårbare, medgir Hamre Moe. – Med CNaaS kan vi dekke inn sårbarheten på drift av lokalnettet.

Geir Hamre Moe, fotografi.
Foto: KHiO

CNaaS gir et velfungerende lokalnett

KHiO er tilknyttet Forskningsnettet, og har med dette nettforbindelse av ypperste kvalitet.

For at studenter, forskere og andre ansatte ved institusjonen skal få glede av dette unike nettet, er de imidlertid avhengig av at skolen tilbyr en god lokalnettløsning.

KHiO har valgt å tilgjengeliggjøre Forskningsnettet for studenter, forskere og ansatte gjennom Sikts lokalnettløsning CNaaS. Slik kan de nå nyte godt av et velfungerende lokalnett - og langt færre henvendelser til IT-avdelingen.

– Vi hadde satt opp det gamle nettet på antakelser om dekningsforhold og behov. Det bød på problemer i den spesielle bygningsmassen, og førte til en del klager, forteller Hamre Moe. – Slik er det ikke lenger.

Utfordrende bygningsmasse

KHiO har en utfordrende bygningsmasse. Selv om antall studenter kun er ca. 650, har skolen store arealer.

Skolen er spredt over flere bygninger i samme område, bestående av blandet bygningsmasse som inkluderer gamle bygninger fra 1890-tallet, men også noe som er bygget i løpet av de siste tiårene.

Til sammen utgjør dette 45 000 kvadratmeter, og en stor del av disse ligger under bakkeplan.

– Mye bygningsmasse under bakken gjør at vi har hatt store utfordringer med både mobil- og nettdekning ved skolen, forteller Hamre Moe. – For å nå alle kriker og kroker har mobiloperatøren måttet sette opp egne basestasjoner for oss.

Reiseforbud og installasjon

– Det ble gjort grundig planlegging før CNaaS ble installert ved KHiO, forteller Hamre Moe. – Sikt gjennomførte befaring med oppmåling av vegger, kartlegging og simulering av dekningsområder.

Etter at Sikt hadde vært på befaring og gjort en grundig planlegging av nettverket, var det tid for fysisk installasjon av 155 aksesspunkter og 38 svitsjer i Kunsthøgskolens lokaler.

I denne fasen møtte imidlertid KHiO og Sikt på en uventet hump i veien. Hvem hadde vel forventet et reiseforbud mellom to av Norges største byer?

– Installasjonen skjedde under pandemien, kan Hamre Moe fortelle.

– Det bød naturligvis på noen ekstra utfordringer at installatørene fra Sikt (tidl. Uninett) ikke kunne bidra så mye ved installasjonen i Oslo som planlagt, da de ikke fikk forlate Trondheim.

KHiO opplevde likevel at dette ble løst på best mulige vis. – Vi fikk utstyret levert og måtte montere selv da vi hadde en svært stram tidsplan på å komme i mål, sier IT-sjefen.

– Det gikk bra takket være tett oppfølging og kontinuerlig rapportering, samt store mengder bilder og dokumentasjon som ble sendt mellom Trondheim og Oslo.

Kort responstid

Hamre Moe og hans kolleger i KHiOs IT-avdeling setter pris på at de, i tillegg til tjenesten CNaaS, får tilgang til den omfattende kompetansen hos Sikt.

Som liten organisasjon opplever de ofte mangel på tid og ressurser, og ser stor verdi i et stabilt lokalnett og støtten fra Sikts fagfolk.

– Rekruttering av IT-medarbeidere er en utfordring. Vi er en liten organisasjon som har ansvar for både drift og brukerstøtte, samtidig som vi fungerer som responsteam og må “rykke ut” når noe går galt. Vi klarer ikke å dekke inn denne sårbarheten når vi skal håndtere alt internt.

– Oppetiden er veldig god, og når det oppstår feil er responstiden kort – på dagtid innenfor timen, fastslår Hamre Moe.

– Vi har et fast kontaktpunkt i Sikt, men vi har også blitt godt kjent med teamet og vet hvem vi kan ta direkte kontakt med dersom det oppstår en krise.

Rask tilkobling med eduroam

Sikt leverer både fastnett og trådløst nett gjennom lokalnettløsningen CNaaS.

Det trådløse nettverket ved KHiO er tilgjengelig for forskere, studenter og ansatte ved hjelp av den internasjonale tjenesten eduroam, som Sikt har ansvar for å levere til den norske kunnskapssektoren.

Med eduroam – education roaming – blir brukerne automatisk koblet på trådløst nett ved tilknyttede virksomheter, uten å legge inn brukernavn og passord på nytt.

Tilkoblingen til trådløst gjestenett fungerer like enkelt og sikkert som ved hjemmeinstitusjonen.

Enkel pålogging gir rask tilgang – slik tilrettelegger eduroam for samarbeid på tvers av virksomheter i kunnskapssektoren, både nasjonalt og internasjonalt.

– Når vi har besøk av norske eller internasjonale studenter, gjør eduroam det gjør enkelt og fleksibelt å komme på nett, bekrefter Hamre Moe.

Alltid oppdatert

En annen fordel IT-sjefen trekker fram, er at sikkerheten i nettverket alltid vil være godt ivaretatt når man benytter tjenesten CNaaS.

Avtalen med Sikt inkluderer at nettverket overvåkes kontinuerlig for raskest mulig respons ved feilmeldinger. Den innebærer også at utstyr og teknologi alltid skal være topp moderne og bli kontinuerlig oppdatert.

– Det er lett at det blir skjøvet på fornyelse av utstyr på en liten skole, sier Hamre Moe.

– I avtalen med Sikt blir alltid utstyret fornyet, supportert og oppdatert. Dette er viktig med tanke på sikkerhet og tilgang på nyeste og beste teknologi. Internt har vi ikke ressurser til å følge opp dette godt nok.

Se nettverksløsninger fra Sikt