Produkter og tjenester

Her finner du en oversikt over fleksible og digitale løsninger for utdanning og forskning

Filtrer og søk:

Alma biblioteksystem


Alma er et arbeidsverktøy for bibliotekarer i BIBSYS-konsortiet. Systemet håndterer brukerdata, akkvisisjon av materiale, metadata om bibliotekets ressurser og mer.

Amberscript


Amberscript er et brukervennlig web-basert verktøy for å tolke tale til tekst. Verktøyet brukes til transkribering av intervju eller teksting av videoopptak.

Arbeidslivsportalen


Arbeidslivsportalen er et webbasert verktøy knyttet til Felles studentsystem som forenkler arbeidsprosesser knyttet til det å plassere studenter i et praksisopphold.

Arkivere data


Sikt tar imot data til arkivering for å gjøre dem tilgjengelig for gjenbruk i forskning.  Vi hjelper deg med dokumentering av data og valg av rett tilgangsnivå – og sikrer at data er tilgjengelig i minimum 10 år.

Avtalebaserte verktøy for datahåndtering


Sikts policyveiviser og planarkiv hjelper institusjonene med å håndtere og ha oversikt over sine forskningsdata, og gjør det enklere for forskerne å følge retningslinjene ved sin institusjon.

Brage – lokale vitenarkiv


Brage er en tjeneste for effektiv tilgjengeliggjøring av institusjonens forsknings- og studentarbeider. Brage skal fases ut og funksjonaliteten blir videreført i det som i dag har prosjektnavnet Cris/NVA.

CNaaS lokalnett


CNaaS lokalnett er en forlengelse av forskningsnettet og leverer fastnett, trådløst nettverk, rutere, brannmurer og dataromnett med høy hastighet og oppetid, utviklet med fokus på sikkerhet.

CNaaS studentbolig


CNaaS studentbolig er Sikts lokalnettløsning skreddersydd for studentboliger. Brukeren får god WiFi, med nettilgang for hver enkelt hybel.

Datahåndteringsplan – DMP


Sikts datahåndteringsplan (DMP) er et verktøy som hjelper deg med å sikre god og trygg håndtering av data gjennom hele forskningsprosesssen.

Kontakt