Avtalebaserte verktøy for datahåndtering

Sikts policyveiviser og planarkiv hjelper institusjonene med å håndtere og ha oversikt over sine forskningsdata. De gjør det også enklere for forskere og studenter å følge retningslinjene ved sin institusjon.

De to verktøyene – policyveiviseren og planarkivet – tilbys som en samlet pakke. Tjenesten skal gi støtte til forskere og forskningsinstitusjoner i arbeidet med å dele og gjenbruke mer forskningsdata.

Policyveiviseren – viser vei i retningslinjene

Sikts policyveiviser er et verktøy hvor forskningsinstitusjoner kan legge inn og definere sine egne retningslinjer knyttet til datainnsamling, lagring og filoverføring.

Når retningslinjene er definert vil de bli publisert i datahåndteringsplanen på en maskinlesbar måte.  

Forskere og studenter får dermed veiledning for sine data basert på retningslinjene fra sin institusjon når de fyller ut Sikts datahåndteringsplan/DMP. 

Planarkivet – gir oversikt over registrerte DMP-er

Planarkivet gir institusjonen oversikt over alle datahåndteringsplaner som er opprettet med Sikts verktøy.

Planarkivet gir også en oversikt over:  

  • når en plan er opprettet  
  • hvem den er opprettet av  
  • hvilke institusjoner som medvirker i prosjektet
  • prosjekttittel og prosjektvarighet  
  • antall datasamlinger registrert i hver DMP 

I tillegg viser planarkivet hvilken klassifisering hver enkelt datasamling har blitt gitt i planen (grønn, gul, rød eller sort).

Verktøyet gir også institusjonen lesetilgang til hver enkelt datahåndteringsplan som er registrert ved sin institusjon.  

To mulige avtaler

De to vektøyene henger sammen. Ved å inngå avtale vil institusjonene få tilgang til å bruke begge. Vi tilbyr to forskjellige pakker: 

  • Grunnpakke: Gir tilgang til bruk av Sikts policyveiviser og planarkiv. 
  • Plusspakke: Gir tilgang til verktøyene og inkluderer kursing: To heldagskurs om datahåndtering og personvern, og fire halvdagskurs om datahåndtering og FAIR-prinsippene per år. 

Relaterte verktøy for datahåndtering