Brage – lokale vitenarkiv  

Brage er en tjeneste for effektiv tilgjengeliggjøring av institusjonens forsknings- og studentarbeider. Det kan også brukes for å gi åpen tilgang til rapporter, datasett, filmer og annet materiale produsert ved institusjonen.  

Brage skal fases ut. Funksjonaliteten og innholdet blir videreført i NVA (Nasjonalt vitenarkiv).

Overføring til Norsk vitenarkiv (NVA)

Brage skal fases ut, og funksjonaliteten blir videreført i Nasjonalt vitenarkiv (NVA).

Vitenarkivene vil i hovedsak migreres over til NVA i perioden juni–september 2024, etter nærmere avtale med den enkelte institusjon. Brage som tjeneste vil deretter fases ut, også dette etter nærmere avtale.

Med innføringen av NVA går Norge over fra dagens løsning, hvor mange institusjoner har lokale vitenarkiv, til en felles nasjonal løsning som gjør norske forskningsresultater tilgjengelig i én tjeneste.

NVA kombinerer i tillegg vitenarkivet med Cris-funksjonalitet (Current Research Information System), fra dagens Cristin.

Les mer om innføring av NVA

Tjenesten gjør det enkelt å innfri krav om åpen tilgang til forskningsresultater. Innholdet i et vitenarkiv får økt synlighet gjennom indeksering i søkemotorer og Open Access-baser.

Statistikkfunksjoner gir informasjon om besøk og om nedlasting av filer. 

Åpen tilgang

Institusjonens vitenarkiv kan integreres mot andre tjenester for utveksling av metadata og fulltekst. Brukere av Cristin kan laste opp filer til metadataposter i Cristin for publisering i vitenarkivet. 

Tjenesten er basert på DSpace som er åpen kildekode med egne tilpasninger for Bragekonsortiet.

Brage-konsortiet

Brage er etablert for norske universitet, høgskoler, forskningsinstitutter og andre institusjoner med statlig finansiering.

Brukerinstitusjonene er organisert i et samarbeidskonsortium, Brage-konsortiet. Deltakerne i Bragekonsortiet finansierer drift, vedlikehold og utvikling av tjenesten. 

Gjennom Brage-konsortiet sikres brukerinstitusjonene medvirkning og innflytelse på drift og utvikling av tjenesten Brage. Virksomheten er regulert av retningslinjer for konsortier. 

Konsortiets øverste organ er det årlige konsortiemøtet som oppnevner styret for konsortiet og vedtar kommende års budsjett og leveranseplan. Konsortiet har også en faglig arbeidsgruppe som skal gi råd til konsortiestyret og Sikt om prioriteringer og valg av løsninger. 

Vitenarkiv i Bragekonsortiet

InstitusjonVitenarkivOAI-PMH URL
Arkitektur- og designhøgskolen i OsloADORAaho.brage.unit.no/aho-oai/
Chr. Michelsens InstituttCMI Open Research Archiveopen.cmi.no/cmi-oai/
CICERO Senter for klimaforskningCICERO Research Archivepub.cicero.oslo.no/cicero-oai/
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanningDMMH Brageopen.dmmh.no/dmmh-oai/
FafoFafo Open Archivefafo.brage.unit.no/fafo-oai/
FiskeridirektoratetFiskeridirektoratets digitalarkivfdir.brage.unit.no/fdir-oai/
FolkehelseinstituttetNorwegian Institute of Public Health Open Repositoryfhi.brage.unit.no/fhi-oai/
Forsvarets høgskoleFHS Bragefhs.brage.unit.no/fhs-oai/
Fridtjof Nansens InstituttFNI Open Archivefni.brage.unit.no/fni-oai/
Handelshøyskolen BIBI Openbiopen.bi.no/bi-oai/
HavforskningsinstituttetBrage IMRimr.brage.unit.no/imr-oai/
Høgskolen i InnlandetBrage INNbrage.inn.no/inn-oai/
Høgskolen i MoldeBrage HiMhimolde.brage.unit.no/himolde-oai/
Høgskolen i ØstfoldHiØ Bragehiof.brage.unit.no/hiof-oai/
Høgskulen i VoldaBraVobravo.hivolda.no/hivolda-oai/
Høgskulen på VestlandetHVL Openhvlopen.brage.unit.no/hvlopen-oai/
Høyskolen KristianiaKristiania Open Archivekristiania.brage.unit.no/kristiania-oai/
Institutt for energiteknikkIFE BRAGEife.brage.unit.no/ife-oai/
Institutt for samfunnsforskningInstitute for Social Research - Open Archivesamfunnsforskning.brage.unit.no/samfunnsforskning-oai/
Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUSCORAkrus.brage.unit.no/krus-oai/
Kunsthøgskolen i OsloKHIODAkhioda.khio.no/khio-oai/
Lovisenberg Diakonale HøgskoleLDH Brageldh.brage.unit.no/ldh-oai/
MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunnMF Openmfopen.mf.no/mf-oai/
NasjonalbiblioteketNasjonalbiblioteket vitenarkivnb.brage.unit.no/nb-oai/
NILU NILU Bragenilu.brage.unit.no/nilu-oai/
NLA HøgskolenNLA Bragenla.brage.unit.no/nla-oai/
NofimaNOFIMA vitenarkivnofima.brage.unit.no/nofima-oai/
NORCE Norwegian Research CentreNORCE vitenarkivnorceresearch.brage.unit.no/norceresearch-oai/
Nord universitetNord Open Research Archivenordopen.nord.no/nord-oai/
Nordisk institutt for studier av innovasjon,forskning og utdanningNIFU Open Access Archivenifu.brage.unit.no/nifu-oai/
NordlandsforskningNordlandsforskning Open Research Archivenforsk.brage.unit.no/nforsk-oai/
Norges BankNorges Banks vitenarkivnorges-bank.brage.unit.no/norges-bank-oai/
Norges geologiske undersøkelseNGU Open Archiveopenarchive.ngu.no/ngu-oai/
Norges Geotekniske InstituttNorwegian Geotechnical Institute (NGI) Digital Archivengi.brage.unit.no/ngi-oai/
Norges HandelshøyskoleNHH Brageopenaccess.nhh.no/nhh-oai/
Norges idrettshøgskoleBrage NiHnih.brage.unit.no/nih-oai/
Norges miljø- og biovitenskapelige universitetBrage NMBUnmbu.brage.unit.no/nmbu-oai/
Norges musikkhøgskoleNMH Bragenmh.brage.unit.no/nmh-oai/
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetNTNU Openntnuopen.ntnu.no/ntnu-oai/
Norges vassdrags- og energidirektoratVitenarkivnve.brage.unit.no/nve-oai/
Norsk FolkemuseumVitenarkivnorskfolkemuseum.brage.unit.no/norskfolkemuseum-oai/
Norsk institutt for bioøkonomiNIBIO Bragenibio.brage.unit.no/nibio-oai/
Norsk institutt for kulturminneforskningVitenarkivniku.brage.unit.no/niku-oai/
Norsk institutt for naturforskningNINA Bragebrage.nina.no/nina-oai/
Norsk institutt for vannforskningNIVA Open Access Archiveniva.brage.unit.no/niva-oai/
Norsk jernbanemuseumJernbanebiblioteketbanenor.brage.unit.no/banenor-oai/
Norsk PolarinstituttBrage NPbrage.npolar.no/npolar-oai/
Norsk RegnesentralNR vitenarkivnr.brage.unit.no/nr-oai/
Norsk Utenrikspolitisk InstituttNUPI Research Onlinenupi.brage.unit.no/nupi-oai/
NTNU SamfunnsforskningSamforsk Opensamforsk.brage.unit.no/samforsk-oai/
OsloMet - storbyuniversitetetODAoda.oslomet.no/oda-oai/
PolitihøgskolenPIAphs.brage.unit.no/phs-oai/
RBUP Øst og SørRBUPs vitenarkivr-bup.brage.unit.no/r-bup-oai/
RiksantikvarenRiksantikvarens vitenarkivra.brage.unit.no/ra-oai/
RURALIS – Institutt for rural- og regionalforskningRuralis Brageruralis.brage.unit.no/ruralis-oai/
Sámi allaskuvlaVitenarkivsamas.brage.unit.no/samas-oai/
Senter for omsorgsforskningOmsorgsbiblioteketomsorgsforskning.brage.unit.no/omsorgsforskning-oai/
SiktUrdarbrønnenunit.brage.unit.no/unit-oai/
SINTEFSINTEF Opensintef.brage.unit.no/sintef-oai/
Statens arbeidsmiljøinstituttVitenarkivstami.brage.unit.no/stami-oai/
Statens vegvesenBrage - Statens vegvesenvegvesen.brage.unit.no/vegvesen-oai/
Statistisk sentralbyråStatistics Norway's Open Research Repositoryssb.brage.unit.no/ssb-oai/
Steinerhøyskolen Vitenarkivforeløpig ingen data
Sykehuset Innlandet HFSIHF Open Archivesihf.brage.unit.no/sihf-oai/
Transportøkonomisk instituttTØI Vitenarkivtoi.brage.unit.no/toi-oai/
Universitetet i AgderAURAuia.brage.unit.no/uia-oai/
Universitetet i BergenBergen Open Research Archivebora.uib.no/bora-oai/
Universitetet i StavangerUiS Brageuis.brage.unit.no/uis-oai/
Universitet i Sørøst-NorgeUSN Open Archiveopenarchive.usn.no/usn-oai/
VeterinærinstituttetVI OPENvetinst.brage.unit.no/vetinst-oai/
VID vitenskapelige høgskoleVID:Openvid.brage.unit.no/vid-oai/