Datahåndteringsplan (DMP)

Sikts datahåndteringsplan er et verktøy som hjelper deg med å sikre god og trygg håndtering av data gjennom hele forskningsprosessen. Den bidrar til at data kan deles så åpent som mulig og så lukket som nødvendig etter prosjektslutt.

En datahåndteringsplan – også kjent som DMP (fra engelsk Data Management Plan) – er et verktøy som hjelper forskningsprosjektet å planlegge hvordan data skal håndteres fra start til slutt.

Datahåndteringsplanen hjelper deg også med å etterleve krav og retningslinjer fra både Forskningsrådet og EU sine finansieringsprogram

Planen er et levende dokument, som du oppdaterer og reviderer ved behov, etter hvert som forskningsprosjektet utvikler seg.

En god plan gir bedre data

Ved å bruke Sikts verktøy får du en interaktiv plan som hjelper deg med å ta informerte valg knyttet til håndtering av data gjennom hele prosjektet ditt. 

God planlegging legger grunnlaget for å kunne promotere og fremme forskningen din.

En god datahåndteringsplan legger til rette for at forskningen og dataene dine blir lettere å finne og gjenbruke for andre forskere når prosjektet er avsluttet. 

Sikts datahåndteringsplan gir også råd til hvordan du kan håndtere data som trenger ekstra beskyttelse. 

Sikts datahåndteringsplan

  • Er åpen, gratis og kan brukes av alle 
  • Er tilpasset forskning på alle nivå og alle fagfelt 
  • Kan deles med andre prosjektdetakere 
  • Inneholder en egen modul for konfidensialitetsklassifisering som hjelper deg med å avgjøre om dataene dine trenger ekstra beskyttelse  
  • Gir råd om metoder og tjenester for datainnsamling, lagring og filoverføring 
  • Er kompatibel med krav og retningslinjer fra Forskningsrådet og EU

Relaterte verktøy for datahåndtering